Hjelpemiddelformidlingen, og spesielt farene forbundet med å overføre ansvaret til kommunene, er et av vårens store diskusjonstema, omtalt i dette nyhetsbrevet. Det er også brukerstyrt personlig assistanse (BPA), der streng praksis og store forskjeller kommunene i mellom har skapt vanskeligheter for mange funksjonshemmede. Både sommerkampanjen, en ny dokumentarfilm laget av NHFU og en bekymringsmelding fra forbundsleder Arne Lein til statsråd Høie, dreier seg om BPA. Les også om mangelen på tilgjengelighet i kulturlivet og organisasjonenes avvisning av årets trygdeprotokoll.