VALG 2017 – Hva har Handikapforbundet med Stortingsvalget å gjøre?

11. september skal vi – norske menn og kvinner - gå til valgurnene og avgi stemme i Stortingsvalget. Hva har Norges Handikapforbund med Stortingsvalget å gjøre, tenker du kanskje? Jo, det kan være ganske mye.
26. mai 2017

Politikere og politiske partier vil gjerne spille på lag med velgerne og befolkningen. De er vanlige folk, og vet ikke alt – og det er her vi kommer inn. Norges Handikapforbund hjelper politikerne med å få kunnskap om hverdagen og virkeligheten for funksjonshemmede, og vi foreslår og/eller krever forbedringer der det trengs. Vi gjør det stadig, i saker som angår enkeltpersoner i små kommuner og i store, nasjonale saker som handler om å vedta lover som har betydning for oss. I forbindelse med valget skjer dette i mange sammenhenger og på ulike måter.

Blant mye annet hjelper vi de politiske partiene med å utforme partiprogrammene sine. Partiprogrammene beskriver den politikken partiene skal gå til valg på. Politikken som avgjør hvilke verdier som skal ligge til grunn for de avgjørelsene som blir tatt, hvilke mål de vil sette for framtida, de planene de vil realisere i den perioden de har foran seg, de løftene de vil gi velgerne sine. For vår del kan dette være: Hvilke tilgjengelighetskrav som blir stilt, hvem som skal få BPA, hvilke hjelpemidler det skal være egenandeler på, hvor mye vi skal betale hos fysioterapeuten, for bare å nevne noe. Og vi gjør vårt beste for å hjelpe dem med å forme en god politikk.

Allerede rundt årsskiftet leverte vi våre innspill til partienes programmer. Vi er imidlertid ikke de eneste som sender innspill til partiene. Samtlige partier får et stort antall oppfordringer om å mene både det ene og det andre om alt mellom himmel og jord. Derfor er det ikke alle som velger å ta inn de innspillene vi sender. 

I mars, april og mai avholdt partiene sine landsmøter, der de vedtar partiprogrammene. Siden den tid har vi gått inn for å lese programmene, finne ut om partiene har en politikk som vil føre til et bedre samfunn etter vår målestokk. Vi har ennå ikke kommet helt i havn, men kan røpe at noen partier er skuffende ignorante hva angår behovet for å fjerne det gapet mellom på den ene siden – de rettighetene funksjonshemmede har på papiret – og på den andre – de mulighetene man har til å få disse rettighetene realisert. I et av verdens rikeste land, blant de beste i verden å bo i – men ikke for alle, det vet vi. Heldigvis er det ikke bare vi som har tatt dette innover oss. Flere partier imponerer med sin offensive og konkrete politikk. Lurer du på hvem? Følg med på nettsidene nhf.no utover våren.

Til sommeren begynner valgkampen for alvor. Da skal vi også gjøre oss gjeldende. Vi skal arrangere politikerdebatter rundt omkring i landet, den første på landsmøtet vårt i midten av juni. Vi skal være til stede på Arendalsuka, som er Norges største møteplass for politikere, fagfolk, næringsdrivende og frivilligheten, den tredje uka i august. Der skal vi gjøre vårt til at politikerne blir oppmerksomme på oss, våre saker og hva vi står for. I år skal vi spesielt dele ny kunnskap om ekskluderingen i skolen og funksjonshemmedes svekkede økonomiske levekår. Har du noen ideer til aktuelle saker eller aktiviteter i ditt lokalmiljø? Ta gjerne kontakt med ditt regionkontor for å koordinere innsatsen eller få praktisk hjelp.