Spørreundersøkelse om brukerstyrt personlig assistanse

Vi trenger dokumentasjon på hvordan BPA-ordningen fungerer i praksis for å kjempe for at ordningen blir bedre. Nå har vi sendt ut en spørreundersøkelse til alle medlemmene.
26. mai 2017

Et viktig mål med ordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA), er at personer med funksjonsnedsettelse og behov for assistanse får mulighet til å leve et selvstendig og aktivt liv.

Etter at ordningen ble rettighetsfestet 1. januar 2015, har Norges Handikapforbund fått mange henvendelser om at ordningen ikke fungerer etter hensikten. Mange funksjonshemmede opplever vanskelige søknadsprosesser, rigide retningslinjer for hvordan de kan bruke BPA-ordningen eller får altfor få assistansetimer. 

Dette ønsker vi å følge opp overfor myndighetene. Med god dokumentasjon av hvordan brukerne av BPA opplever at ordningen fungerer, får vi best mulig grunnlag for det arbeidet vi skal gjøre. Derfor har vi nå sendt ut en spørreundersøkelse til medlemmene om deres erfaringer med BPA. Svarene blir viktige for oss når vi skal kjempe for en bedre ordning.

Hjelp oss gjerne med å få mange svar! Det kan du gjøre ved å sende undersøkelsen til alle du kjenner, både medlemmer og andre, som har en BPA-ordning. 
Lenke til undersøkelsen.