"Hvilket faglig grunnlag har statsråden for å hevde at et snurektangel gir samme snumuligheter for rullestorbrukere som dagens krav til snusirkel?"
...
"I Stortingets spørretime 22. mars uttalte statsråden at «vi har hatt på høring noen forslag til hvordan krav til tilgjengelighet i boliger kan oppfylles. For eksempel foreslår vi at man kan velge enten dagens snusirkel eller et rektangel som gir samme snumuligheter. Rektangelet gir ikke redusert snuareal."
...
"På Handikapnytt.no 2. mai i år står det at «når Sanner hevder at et slikt rektangel er tilstrekkelig for å snu innendørs, viser han til en studie som ble gjennomført ved Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved NTNU i Gjøvik». I denne studien har man blant annet sett på hvor stor plass rullestolbrukere trenger for å snu i en korridor, men man har ikke sett på hvilke krav som bør settes til snuareal på ett bad. Til tross for dette er forslaget til TEK17 å erstatte dagens snusirkel med et snurektangel. Forskningen ved NTNU i Gjøvik ble ledet av førsteamanuensis dr. ing. Jonny Nersveen som i samme artikkel på Handikapnytt.no uttaler at «jeg er redd for at rapporten vår skal bli misbrukt på den måten. I en korridor kan man tenke slik, men man kan ikke tenke slik om kjøkken, bad og soverom»."

10. mai ble Sanners svar lagt ut på Stortingets nettsider. Sanner kommenterer ikke Jonny Nersveens innvending mot å bruke snurektangelet på andre typer rom enn i korridorer, hvor det er testet. I stedet peker Sanner på at laboratoriet på Gjøvik selv har dokumentert hvordan brukerne manøvrerer en rullestol og at «ingen snur her på en sirkel».

"At snuarealkravet kan oppfylles på to ulike måter, gir økt fleksibilitet ved prosjektering av boliger. Snusirkel og rektangel vil her være to likestilte måter å løse snuareal for rullestol på", skriver Sanner.

Han erklærer også tillit til byggebransjen, som han mener vil velge de beste løsningene i ethvert tilfelle.

Stine Renate Håheim mener det er mener det er urovekkende at Sanner ikke lytter til faglige råd, forteller Handikapnytt.
Klikk her for å lese hele saken i Handikapnytt.