Hjelpemiddelaksjon på facebook

Facebookinnlegget bygget på en postkortaksjonen regionene har gjennomført. Aksjonen består av et postkort med en tegning av Herb, der trappa er et tydelig symbol på hvor komplisert det kan bli å få hjelpemidler hvis mer av ansvaret blir overført til kommunene. På kortene oppfordrer vi kommunene til å gi innspill til ekspertutvalgets rapport. Fra før har Handikapforbundet både lokalt og sentralt sendt flere innspill til høringsinstanser på alle nivåer for å hindre at hjelpemiddelformidlingen blir rasert.
Klikk her for å lese mer om innspillet på nettsidene våre.

Vi kjemper videre!

Handikapforbundets innsats stopper ikke med dette, men vil fortsette med Stortinget som målgruppe, på samme måte som vi har jobbet med TEK17. Vi satser alt på å vinne denne kampen, slik vi gjorde forrige gang et forslag om å kommunalisere hjelpemiddelformidlingen var på høring.