"VERDENS GLEMTE KATASTROFE

Funksjonshemmede diskrimineres, sulter, glemmes og dør. Av verdens mer enn én milliard funksjonshemmede, bor 800 millioner i den fattige delen av verden. Funksjonshemmede blir ekskludert og får ikke oppfylt grunnleggende menneskerettigheter. Det kan vi faktisk gjøre noe med.

Er du funksjonshemmet og bor i et fattig land, stiller du utenfor køen for det allerede begrensede tilbudet av helsetjenester, utdanning og grunnleggende rettigheter til sosial deltakelse. Du erfarer raskt at menneskerettighetene ikke gjelder for deg. Som utstøtt fra samfunnet må du ofte greie deg helt uten arbeid eller inntekt. Du lever isolert og er utsatt for vold og overgrep. Spesielt gjelder dette jenter og kvinner, som opplever dobbel diskriminering.

Fattigdom, krig, feilernæring, mangel på behandling og mangel på enkle hjelpemidler gjør at antallet funksjonshemmede øker for hvert år som går. Bistanden når ikke fram til verdens aller fattigste og mest marginaliserte. På tross av vedtatte konvensjoner om globale menneskerettigheter, internasjonal innsats og de nye bærekraftsmålene. Avstanden og ulikheten vokser. Dette er ingen krise som har oppstått over natten, men ligner mer på en stille tsunami som i alt for mange år har fått lov til å vokse seg sterk.

Nå haster det med å hjelpe."

Slik innledes TV-aksjonssøknaden som Atlas-alliansen har sendt inn i år - den sjuende søknaden i rekken siden det første forsøket på 10 år i 2012. Atlas-alliansen har nemlig gjennomført to TV-aksjoner tidligere, blant annet i 2002, da Ragnhild Heggen, som vi kjenner godt fra organisasjonsutviklingsprosessen vi har gjennomført de to siste årene, var aksjonsleder.

Hvis NRKs innsamlingsråd tildeler våre organisasjoner aksjonen i år, innebærer det et stort løft for det internasjonale bistandsarbeidet. Men konkurransen er beinhard - de siste årene har vi sett oss utkonkurrert av store organisasjoner som engasjerer seg i miljø- og nødhjelpskriser, med unntak av i 2013, da aksjonen gikk til nasjonalt arbeid for demens. 15. juni er dagen da NRK tar avgjørelsen om hvem som får TV-aksjonen 2018.

De som har fått TV-aksjonen de siste årene er:
2017 Unicef
2016 Røde Kors
2015 Regnskogfondet
2014 Kirkens Nødhjelp
2013 Nasjonalforeningen for folkehelsen
2012 Amnesty International Norge 

Les hele søknaden fra Atlas-alliansen her.
Les mer om TV-aksjonen her.
Les mer om Atlas-alliansen på http://atlas-alliansen.no/