Nyhetsbrev nr 05 - 2014

Årets sommer kom ikke bare med sol og varme, men også med seire i saker som er viktige for Norges Handikapforbunds medlemmer. Regjeringen både vedtok å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse og innførte en ny ordning med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år.

Nå er det høst og tid for nye kamper, og i dette nyhetsbrevet kan du lese om en av dem: Tilgjengelighetskravene i byggeforskriften TEK 10.

Regjeringen har foreslått å lempe på kravene. Norges Handikapforbund kjemper for å beholde dem. Blant annet ved å imøtegå konklusjonene i en rapport om hvor stor plass rullestoler trenger i en bolig.