Vend i tide – det er ingen skam å snu

Tittelen over er den samme som på innlegget vårt i Dagsavisen nye meninger. Med et lite påskeglimt i øyet, tok vi et oppgjør med Sanners forslag til nye boligkrav, da vi i påsken introduserte våre egne TEK-vettregler.
10. april 2017

De lyder slik:

Regjeringen, med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i spissen, har foreslått flere endringer i forskriften til plan- og bygningsloven (TEK). Forslaget innebærer flere forenklinger, blant annet å lempe på kravene til tilgjengelighet for funksjonshemmede. Sanners begrunnelse er å spare kostnader og dermed bidra til å senke boligprisene.

Forslaget har vært på høring, og Norges Handikapforbund er blant et stort antall organisasjoner og fagmiljøer som er svært kritiske. Vi støtter oss til forskning som viser at dagens krav er et minimum for å sikre god tilgjengelighet, at folk flest ønsker et brukbart boareal og at det er markedskreftene, og ikke boligkravene, som styrer boligprisene.

Målet til Sanner er at en ny forskrift skal tre i kraft 1. juli i år. Både gjennom avisinnlegg og i Stortinget har han imidlertid lovet at han skal gå gjennom alle høringsinnspillene. I den anledning presenterer Norges Handikapforbund:

TEK-vettreglene:

1. Planlegg for universell utforming, og meld fra om at dette er et ufravikelig krav.

2. Tilpass bygg og leiligheter slik at de passer for alle.

3. Ta hensyn til organisasjoner og fagfolk.

4. Vær forberedt på at de fleste av oss blir eldre en dag og at alle kan få behov for en tilgjengelig bolig.

5. Ta med i beregningen at hvem som helst kan få bruk for hjelpemidler, nå eller i fremtiden.

6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn profitthunger og vikarierende motiver.

7. Bruk vater og linjal, vit alltid stigningsforhold og avstander.

8. Vend i tide – det er ingen skam å snu.

9. Spar på kreftene – kjemp med høringsmajoriteten, ikke mot.

Klikk her for å lese TEK-vettreglene på Dagsavisen nye meninger.