På baksiden av kortene finner man en tekst som beskriver hvilken risiko vi nå står overfor og oppfordrer mottakerne til å protestere ved å sende inn høringsuttalelse.

Det er NHF Innlandet som har tatt initiativ til postkortaksjonen, som straks går i gang. Kortene vil bli sendt fra alle Handikapforbundets regionkontor til lokallagene, som igjen sender til kommestyrene, de kommunale rådene, ordførne og rådmennene. Regionene vil også sende kort til stortingspolitikerne fra sine fylker.

Teksten på kortet er:

Ikke flytt hjelpemiddelordningen til kommunene!

Et forslag om at kommunene skal overta mer ansvar og flere oppgaver på hjelpemiddelområdet er nå på høring, med frist 21. mai. Forslaget vil ramme de som trenger hjelpemidlene hardt og føre til unødvendig merarbeid for kommunene.

I dag har vi hjelpemiddelsentraler med solid fagkunnskap, som samarbeider med kommunene. Hjelpemidlene blir finansiert via folketrygden. Det betyr at enhver skal få dekket sine behov, uavhengig av hvor i landet de bor.

Hjelpemidler er helt grunnleggende nødvendige for at funksjonshemmede kan fungere i hverdagen, leve selvstendig, delta sosialt og bidra i samfunnet. Alternativet kan fort bli at mange trenger mer praktisk hjelp og/eller blir mer isolert.

Vi kan ikke risikere at tilgangen til hjelpemidler blir avhengig av den enkeltes egen lommebok eller kommunebudsjettet, eller av hva slags kompetanse som finnes lokalt.

Si fra du også! Bidra til at din kommune sender høringsuttalelse og/eller at ditt parti forstår hva dette handler om! På nettsiden vår nhf.no finner du mer informasjon og et forslag til høringsuttalelse.

Vennlig hilsen

Norges Handikapforbund
Lokallagsleder eller regionleder