Kommunenes tendens til å avslå berettigede søknader om parkeringstillatelser, har skapt harme - men også engasjement som i flere tilfeller har ført fram. Debatt har det også blitt rundt de mange kommunenes nei til å ta imot funksjonshemmede flyktninger, fordi de koster for mye. I realiteten blir de fleste funksjonshemmede flyktninger værende i nærområdene til landene de flykter fra. Bistandsrådgvier Lisbeth Albinus har besøkt Libanon, der mange funksjonshemmede flyktninger venter fortvilet på hjelp. Vårens kursoversikt er klar, og rekordmange ExtraExpress-søknder tyder på at det borger for stor aktivitet i organisasjonen i år. Alt dette kan du lese om i nyhetsbrevet nedenfor.