"Redselen for å sparke nedover"

Vår egen Toril Heggen Munk skriver innsiktsfullt om hvordan vi tenker på og behandler funksjonshemmede, i tidsskriftet Syn og Segn.
21. mars 2017

I en grundig og reflektert artikkel, krydret med mange gode historier, drøfter hun hvordan både overdreven omsorg, aktiv utestengning og glorifisering fører til utenforskap.

Noen gullkorn fra artikkelen:

"Eg kan snakke for meg sjølv, og eg veit godt kva det gjer med meg når nokon behandlar meg annleis enn andre. Det går ut over verdigheita mi." ...

"Kven ønskjer å sjå seg sjølv som eit fordyrande og forstyrrande element i eit elles så velsmurt samfunn?"

Du kan lese hele innlegget hennes på Syn og Segns nettsider: http://synogsegn.no/artiklar/2017/utgaave-1-17/toril-heggen-munk.aspx