Liten utvidelse av bilstøtten

Bilstønaden til gruppe 1-biler har vært oppe til Stortingsbehandling. Stønaden blir ikke som den var før, men utvides til å gjelde for personer som er i varig tilrettelagt arbeid (VTA).
01. februar 2018
Bildetekst: (Skjermbilde fra Handikapnytt.no)

Handikapnytt har fulgt saken om bilstøtten til gruppe 1-biler, som SVs Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson ville ha tilbake som den var før innskrenkningen i 2015, da stønaden ble innskrenket til kun å gjelde dem som er i utdanning eller arbeid. De to SV-politikerne sendte saken til Arbeids- og sosialkomiteen, som stemte for forslaget og sendte saken videre til Stortingsbehandling.

Saken var oppe til behandling i Stortinget 30. januar, der KrF stilte seg i veien for et flertallsvedtak. KrF presenterte i stedet et alternativt forslag om at bilstønaden skal utvides til å gjelde for personer som er i varig tilrettelagt arbeid (VTA) fra 2019. Og siden SVs opprinnelige forslag ble nedstemt, gikk flertallet inn for KrFs løsning.

Dette er gode nyheter for noen, men absolutt ikke for alle som trenger bil for å bryte en isolert tilværelse.

Les mer i Handikapnytt:
https://www.handikapnytt.no/arbeid-for-alle-penga/
handikapnytt.no/krf-sto-i-veien-for-full-gjeninnforing-av-bilstonaden/
handikapnytt.no/vil-ha-bilstotten-tilbake-slik-den-var/
handikapnytt.no/sv-vil-gi-flere-adgang-til-bilstotten/