Handikapforbundet fyller 85 år i år, men er i fornyelse, både hva utseende og innhold angår. Ny logo, organisasjonsendringer og nøktern framtidsoptimisme er det som preger dette nyhetsbrevet også. Men vi kommer ikke utenom en svært skuffet kommentar om regjeringens nye handlingsplan for universell utforming, presentert av Solveig Horne 29. januar.