Tippenøkkelen endres

Fredag 16. desember kom Spillmeldingen, med både gode og dårlige nyheter når det gjelder Handikapforbundets framtidige inntekter fra Norsk Tipping og Bingo.
19. desember 2016

Handikapforbundet har lenge ventet på den såkalte Spillmeldingen - eller Meld. St. 12 (2016–2017) "Alt å vinne — Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk", som den egentlig heter. Meldingen handler om hvordan staten kan utforme en ansvarlig pengespillpolitikk for framtiden, og berører Handikapforbundet på spesielt to områder - bingo og fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping. Og mens meldingen inneholder gode nyheter når det gjelder bingo, ser det nå ut til at vi mister vår faste andel av tippenøkkelen.

- Det er ikke til å legge skjul på at resultatet ikke var så ønskelig for oss, innrømmer generalsekretær Arnstein Grendahl, etter å ha lest meldingen.

Klikk her for å lese hele Stortingsmeldingen.

Mindre forutsigbarhet

Fram til nå har nemlig Norges Handikapforbund, sammen med ni andre organisasjoner, fått en fast årlig andel av Norsk Tippings overskudd etter en såkalt fordelingsnøkkel, gjerne kalt tippenøkkelen. Andelen har vært en kompensasjon for inntektstapet vi fikk etter at Norsk Tipping fikk monopol på spilleatomater i 2007. Hvis den nye Spillmeldingen blir vedtatt, mister vi denne faste og forutsigbare andelen.

- For oss har dette utgjort en inntekt på i overkant av 20 millioner kroner i året, forteller Grendahl, men minner om at dette ikke kom helt uventet.

Organisasjonenes faste andel av tippenøkkelen har vært under press lenge. Allerede i 2013 tok den daværende Stoltenberg II-regjeringen opp muligheten for å endre kriteriene for fordeling av overskuddet fra Norsk Tipping.

- Vi har med andre ord visst at vi kunne miste forutsigbarheten av å få en fast andel av tippenøkkelen, forteller Grendahl.

Støtte ut 2018

Med forskriften fra 2013, ble det etablert en overgangsordning for de organisasjonene som ble rammet av de nye vilkårene for perioden 2014–2017. Handikapforbundet fryktet at 2017 var det siste året vi hadde tilgang til overskuddet fra Norsk Tipping, gjennom overgangsordningen. Og her tegner den nye Spillmeldingen et mindre mørkt bilde enn forskriftene av 2013.

- Overgangsordningen er forlenget til ut 2018. Dermed har vi fått bedre tid på oss til å finne nye inntekter, sier Grendahl.

Vil søke om å få del i overskuddet

- For det andre, og det er viktigst, vil vi kunne søke om å få en del av disse midlene.

Regjeringens forslag i Spillmeldingen, går ut på at de tre store organisasjonene innenfor beredskap og redningsarbeid, Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp, får beholde sin faste andel av Norsk Tippings overskudd, mens vi og andre organisasjoner må søke om midler. I tillegg er det satt opp klare kriterier for hvilke organisasjoner som vil kunne søke om disse midlene. Og på dette området er innholdet i meldingen bedre enn vi fryktet.

Mens tidligere forslag ikke definerte interessepolitiske organisasjoner som søknadsverdige, går forslaget i den nye Spillmeldingen ut på at også de interessepolitiske organisasjonene skal kunne søke.

- Det er en svært god nyhet for oss, selv om bildet er litt nyansert. Det er ikke slik at vi bare kan sende en søknad. Per i dag tilhører vi ikke den gruppen organisasjoner som kan søke, men det akter vi å gjøre noe med, sier Grendahl.

Må tydeliggjøre vår profil

Organisasjonene vurderes som søknadsverdige på bakgrunn av hvilken sektorkode de tilhører i frivillighetsregisteret, og kodene angir hva slags aktiviteter organisasjonene har. Per i dag er Norges Handikapforbund definert som en ideell interessepolitisk organisasjon, og forslaget legger opp til at det kun er organisasjoner som driver interessepolitikk knyttet til helse- og sosialtjenester, krisehjelp og støttearbeid eller natur- og miljø-/dyrevern som vil kunne søke. Men generalsekretæren ser gode muligheter for å tydeliggjøre Handikapforbundets profil i denne retningen, spesielt i forbindelse med strategi- og organisasjonsutviklingsprosessen.

- Vi vet at vi gjør mye for medlemmene våre og for samfunnet på områder som er viktige for funksjonshemmede, og med disse forslagene fra regjeringen har vi fått en viktig grunn til å vise dette enda tydeligere, sier han.

Lobbyvirksomhet i Stortinget

Det er viktig å huske på at Spillmeldingen er et forslag, og at endringene ikke er vedtatt. Forslagene skal behandles på Stortinget, og Norges Handikapforbund kommer til å kjempe for å få lagt inn føringer i vår favør i det endelige lovverket. Her vil vi samarbeide med andre organisasjoner som står i fare for å miste et viktig inntektsgrunnlag.

- Vi kommer til å gjøre alt vi kan for at det nye lovverket skal inneholder føringer som gir oss en garanti for et forutsigbart inntektsgrunnlag. Slike garantier ble nemlig lovet oss da Norsk Tipping overtok automatmarkedet i sin tid, sier Grendahl.

Ny vår for bingoene

Spillmeldingen inneholder også en udelt positiv nyhet når det gjelder bingovirksomheten. De foreslåtte endringene vil etter all sannsynlighet innebære at formålene får en større andel av utbyttet, noe som skaper helt nye inntektsmuligheter for oss. Lokallagene våre kan komme spesielt heldig ut av dette.

- Vi håper at det blir enda flere som tegner seg som Bingo-formål, for dette kan bli en solid inntektskilde framover, avslutter Grendahl.

Klikk her for å lese hele Stortingsmeldingen.