Rom for alle

Regjeringen har levert sitt forslag til ny teknisk forskrift - TEK 17. - Disse innstrammingene fra regjeringen opplever vi som en omkamp om helt vesentlige premisser vi mener er grunnleggende for å planlegge og bygge sånn at alle kan delta i det samme samfunnet, sier forbundsleder Arne Lein i en leder på nettsiden effektivvelferd.no.
21. desember 2016

- Vi i Norges Handikapforbund merker at den sittende regjeringen strammer inn på en del av kravene som er pilarene i universell utforming. De ønsker f.eks. å endre de byggetekniske forskriftene på en måte som gjør at en rullestolbruker ikke får muligheten til å bo i en vanlig standardbolig, men må bo i egne områder som består av «spesialtilpassede boliger» eller på institusjon. Tenk om du blir gammel og dårlig til beins: du må ikke nødvendigvis bruke rullestol, men hadde det ikke vært deilig uten terskler og dører som er lette å åpne hjemme hos deg selv?

Klikk her for å lese hele lederartikkelen.