Julehilsen fra Arne Lein

Nå nærmer julen seg, og tiden er inne for å oppsummere året som har gått og se framover mot det som kommer. Vi har mye å glede oss over, samtidig som vi står overfor mange store utfordringer.
19. desember 2016

Grankvist med kongle og snødryss
Dette året har vært tungt, politisk. Det handler om at de verdiene vi tror på og mener bør være fundamentet i vårt samfunn, er satt under press. Dagens regjerende politikere stiller spørsmålstegn ved velferdssystemet vårt, funksjonshemmede står ikke på den politiske dagsorden og blir i mindre grad løftet fram fra politikernes side.

Brukerstyrt personlig assistanse, som vi oppfattet som en seier, viser seg å skape nye utfordringer. Varierende kommunal praksis skaper stor ulikhet. Neste år kommer en evaluering av BPA som vi ennå ikke kjenner trekkene i, men som etter alt å dømme vil gi oss nye muligheter til å kjempe for at ordningen skal bli bedre. Dette er bare et av flere eksempler på de utfordringene som vil stå foran oss framover. Vi får mange meldinger om funksjonshemmede som strever økonomisk, med nye og økte egenandeler og større kostnader knyttet til funksjonshemmingene de har. Så langt har vi måttet konstatere at ingen har tatt seg bryet med å få oversikt over hvor stort problemet egentlig er. Dette er noe vi selv vil ta tak i når våren kommer og bruke aktivt i valgkampen. Men før den tid må vi ta innover oss at stadig flere oppgaver kan bli lagt til kommunene og at det kommunale selvstyret kan bli sterkere. Vi vet ennå ikke hva kommunereformen vil bringe oss av utfordringer, men må være klare til å kjempe for det vi tror på allerede tidlig på nyåret, når ekspertutvalget på hjelpemiddelområdet leverer sin rapport og vi kaster oss inn i høringsrunden på forslaget til TEK 17, med svekkede krav til universell utforming. Samtidig er det et faktum at vi fremdeles er under økonomisk press.

Les gjerne mer om flere av disse sakene i årets siste nyhetsbrev som dere finner på nettsidene for tillitsvalgte: http://www.nhf.no/for-tillitsvalgte/nyhetsbrev-til-tillitsvalgte/nr-12/2016

Som dere ser, vil vi trenge en sterk organisasjon framover. Utfordringene står i kø, og det vil være avgjørende at vi ruster oss til å møte dem som en organisasjon som har felles fokus og kan stå sammen i kampen.

Internt har vi gjennomført en stor organisasjonsprosess. Der opplever jeg at vi har vært ærlige, vist stort engasjement og åpnet opp for interessante og viktige perspektiver knyttet til framtiden vår. Vi har fått synliggjort behovet for å jobbe med organisasjonen framover. Dette blir viktig med tanke på de utfordringene vi står overfor.

Jeg gleder meg over å se at det er stor lokal aktivitet, blant annet gjennom lokallagsaktiviteter, aksjoner, arrangementer, kurs og påvirkningsarbeid i de kommunale rådene. Vi trenger folk som engasjerer seg lokalt. Ikke minst er det gledelig å se at NHFU har kommet så godt i gang og nå står på egne ben igjen. Vi har nå en stor gruppe dyktige, engasjerte mennesker som har funnet sammen i et givende fellesskap og står opp for det de tror på. Jeg er også glad for at det er så mange regioner som nå satser aktivt på ungdommen – dette lover veldig godt for organisasjonens framtid.

Nå venter fridager og julefeiring, og det kjennes godt å avslutte arbeidsåret vel vitende om at vi er godt på vei med å ruste oss til de kampene som venter. Jeg vil takke dere alle for samarbeidet i det året som har gått, og ser fram til å møtes til ny innsats over jul.

En riktig god jul ønskes dere alle. 

Vennlig hilsen


signatur Arne Lein

arne lein