Hjelpemiddelutvalget leverer sin rapport

Tirsdag 17. januar klokka 12.00 legger ekspertutvalget for hjelpemiddelområdet fram sin rapport på en pressekonferanse i arbeids- og sosialdepartementet. Handikapforbundet forbereder seg til politisk kamp i forkant av Stortingsbehandlingen denne våren.
19. desember 2016

Det er ennå uklart hvor sterkt Handikapforbundet vil trenge å mobilisere for en god hjelpemiddelordning i årene som kommer. Innsatsen vår vil være avhengig av hva utvalget foreslår for regjeringen, og hvordan vi tror regjeringen vil forholde seg til forslagene.

Ekspertutvalget har hatt i oppgave å foreta en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken. Fra Handikapforbundet har Lars Ødegård sittet i utvalget fra brukersiden, vel og merke ikke som Handikapforbundets representant men som bukerekspert. I tillegg har Toril Heggen Munk deltatt i en referansegruppe. 

Tirsdag 17. januar klokka 12.00 legger altså ekspertutvalget fram sin rapport på en pressekonferanse i arbeids- og sosialdepartementet. Dagen etter, den 18. januar, har Handikapforbundet avtalt å møte FFO, Norsk Ergoterapeutforbund og leverandørforeningen Medtec, for å drøfte forslagene og hvordan vi vil være best tjent med å forholde oss til dem. Like etter dette møtet, vil vi gi beskjed om strategien videre. 

Vi vet ennå ikke om regjeringen vil velge å gjennomføre en høringsrunde om disse forslagene. Det vi vet, er at i følge statsråd Jan Tore Sanners løp for kommunereformen, vil regjeringen presentere sitt forslag om å flytte oppgaver fra staten til større kommuner, i løpet av våren 2017. Av den grunn er det grunn til å tro at saken blir sendt til Stortinget senest i begynnelsen av april.

 Allerede før ekspertutvalgets rapport blir lagt fram, kommer vi til å begynne å rette oppmerksomheten mot hjelpemiddelområdet. Vi ønsker å vise hvor viktig hjelpemidlene er for alle som bruker dem. Jo flere som engasjerer seg, deler, liker og sprer, desto bedre for saken! Så følg med og bidra gjerne! 

Deretter blir det spennende å se hvordan det blir naturlig å følge opp saken etter den 17. januar. Kan vi juble? Vil de fleste forslagene være i tråd med våre ønsker, men viktige detaljer ikke? Er hele rapporten en trussel mot den gode ordningen vi har i dag, som vi ønsker å få forbedret? 

Vi vet rett og slett ikke om vi vil få grunn til å feire eller til å fortvile, og er beredt til å kjempe videre. Følg med! Og blir det krise - engasjer dere i det som kommer av innlegg og underskriftskampanjer osv.

Dette kommer dere definitivt til å høre mer om!