Vi markerer den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede og gleder oss over at NHFU nå er rustet til å stå på egne ben igjen. Samfunnsoppdraget vårt er nå klart til å legges fram på landsmøtet i 2017 og hovedkontoret flytter inn i nye kontorer. Vi må dessuten innse at nye kamper om universell utforming venter på nyåret.