Vil ha trygghet i Handikapforbundet

I noen organisasjoner blir unge kvinner utsatt for maktmisbruk og seksuell utnyttelse fra eldre menn. Forbundsleder Arne Lein er opptatt av at alle skal føle seg trygge i Norges Handikapforbund.
13. desember 2017

Denne høsten har kvinner i flere land, bransjer og miljøer fortalt om seksuell trakassering og sagt tydelig fra om at slik oppførsel ikke lenger er noe de vil akseptere. Filmbransjen var først ute, men de siste ukene har vi også hørt historier om unge kvinner som har engasjert seg i politiske partier eller i organisasjonslivet, og som har blitt utsatt for maktmisbruk og seksuell utnyttelse fra erfarne menn i posisjoner.

Forbundsleder Arne Lein er tydelig på at han og ledelsen i NHF tar avstand fra denne typen oppførsel. Han vil gjøre sitt for å hindre en slik kultur i Handikapforbundet.

- Jeg ønsker ikke at noen skal være nødt til å oppleve at grensene deres blir krenket, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

Arne Lein. Foto: Geir Dokken

Arne Lein. Foto: Geir Dokken

Ungdomsorganisasjonen vår har hatt sterk vekst de siste årene. Det gir oss noen ekstra forpliktelser, mener Lein.

- Vi er så heldige at vi har en stor gruppe unge mennesker som har engasjert seg i organisasjonen og arbeidet vårt. Da er det ekstra viktig å sørge for at de føler seg trygge, understreker han.

Lein mener at dette handler om å ta vårt eget budskap på alvor.

- Vi har staket ut en ny kurs og vedtatt en strategi som sier at vi skal heie hverandre fram, styrke og støtte hverandre og stå sammen i arbeidet for et mangfoldig og inkluderende samfunn. Det forplikter. Vi må leve som vi lærer, sier han.

Som forbundsleder i organisasjonen har han et ekstra ansvar for å si tydelig fra. Men han understreker at alle NHF'ere, og spesielt alle som har vært med en stund og er i lederposisjoner, må ta sitt ansvar.

- Vi må støtte unge som setter grenser og si tydelig fra også når trakassering og overgrep rammer andre enn oss selv. Det handler om å vise respekt for andre mennesker og å opptre anstendig, sier han.

Les også NHFUs Hawkilara Katrhine Axelson blogginnlegg og uttalelse til  VG om blinde og svaksynte som er dobbelt så utsatt for overgrep som andre.