Utsendelsen av Handikapnytt til fastlegene er en forsøksordning, satt i gang for å nå fram til enda flere enn før.

- Håpet er at legene vil legge det på venterommet slik at pasientene kan lese det, forteller Handikapnytt-redaktør Ivar Kvistum. - Og hvis de liker det de leser, vil de kanskje også melde seg inn i Handikapforbundet for å få bladet hjem i postkassen.

I bladet er det en hel side med informasjon til nye lesere om at de kan få Handikapnytt hjem seks ganger i året om de melder deg inn i Norges Handikapforbund. Og innmeldingen er rask og enkel.

- Om de vil, kan de gjøre det på stedet med en tekstmelding, forteller Ivar.

Bilde av forsiden på og egenannonsen i bladet

Handikapnytt 06/17. Forsiden til venstre og innmeldingsannonsen til høyre.