Gjensidigestiftelsen gir støtte til 100 nye kommunikasjonsroboter til barn

Gjensidige har valgt å markere sitt 10 års jubileum med å støtte utviklingen av 100 nye kommunikasjonsroboter. Både privatpersoner og organisasjoner kan søke om å få en robot.
13. desember 2017

Gjensidigestiftelsen fyller ti år og har valgt å markere med å gi en jubileumsgave. De har valgt å støtte et produkt som skal bidra til å gjøre hverdagen enklere for langtidssyke barn, nemlig verdens første kommunikasjonsrobot for langtidssyke barn, AV1. Roboten blir brukt til å holde kontakten med omverden, spesielt skolen og venner, i perioder der barna ikke kan delta på grunn av sykdom.

Handikapnytt skrev om disse robotene i fjor. Les mer på Handikapnytts nettsider: https://www.handikapnytt.no/robot-skal-bryte-isolasjonen/

De neste tre årene vil Gjensidigestiftelsen sørge for at over 100 nye roboter blir satt i tjeneste for barn som trenger det. Både privatpersoner og organisasjoner kan søke om å få en robot.

Les mer på Gjensidigestiftelsens nettsider: http://www.gjensidigestiftelsen.no/av1