Heftet blir mye brukt av medlemmer og tillitsvalgte som fungerer som rådgivere og pådrivere for å bedre den fysiske tilgjengeligheten i lokalmiljøer landet rundt. Men det er også populært blant fagfolk som jobber med planlegging og utforming av bygg og uteområder, beslutningstakere i kommuner og privat virksomhet, byggherrer og tiltakshavere.

Heftet er oppdatert i henhold til ny teknisk forskrift (TEK 17), og tar utgangspunkt i kravene i den. Der hvor TEK 17 ikke er nok for å oppnå universell utforming, har vi supplert med egne kvalitetskrav og illustrasjoner. I og med at tilgjengelighetskravene er svekket i TEK 17, er våre krav enda viktigere enn før.

Tusen takk til Husbanken som har finansiert heftet!

Klikk her for å gå til vår publikasjonsbestillingsside, der du kan laste ned eller bestille heftet.

Forsiden på heftet.

Slik ser heftet ut.