Innvilgede Extrasøknader

Onsdag 15. november klokka 13.00 ble det klart at 42 av Handikapforbundets 94 innsendte ExtraExpress-søknader denne høsten har fått støtte.

23. november 2017

Det er Extra-Express som har offentliggjort tildelingene i denne omgangen, det vil si ordningen med støtte til mindre prosjekter med inntil kr 30.000,-.

Handikapforbundets landsforeninger har som vanlig kommet sterkt ut av søknadsprosessen, med ulike trenings- og mestringskurs. Men blant de heldige prosjektene som har fått støtte finner vi også flere NHF-lag og kurs med navn som: Med rullestol i naturens spiskammer, Aktiv fritid også om vinteren, Lobbykurs, BPA-seminar og Kjenn din rett i velferdsjungelen.

Klikk her for å se hele tildelingslisten.

Extrastiftelsens logo