Pleiepengesaken har vært gjenstand for mye oppmerksomhet denne høsten. Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) har vært svært engasjert, og HBF kommenterer budsjettavtalen som en viktig seier. Les mer på HBFs nettsider: http://www.hbf.no/statsbudsjettet-2018/

- Vi gleder oss sammen med HBF-familiene og vil støtte deres videre kamp for å få gjennom det siste kravet deres også - en god og trygg ordning for alle familier som har barn med langvarig alvorlig sykdom, sier forbundsleder Arne Lein.

Budsjettavtalen forandrer nemlig ikke på at pleiepengeordningen er begrenset til fem år. 
Klikk her for å lese mer om ordningen og budsjettavtalen i Handikapnytt.

Hjelpemiddelsaken ikke avgjort

Mange har stilt spørsmål om hva den borgerlige budsjettavtalen betyr for hjelpemiddelsaken. Arne Lein mener at enigheten mellom partiene i første rekke dreier seg om fordeling av midler på de ulike budsjettpostene. Dermed ser ikke spørsmålet om ansvar og oppgavefordeling på hjelpemiddelområdet ut til å være berørt.

- Hjelpemiddelsaken vil, etter det vi kjenner til, bli behandlet av Stortinget i forbindelse med komitebehandlingene og senere plenumsvedtak, sier Lein, som har bedt KrF om å bekrefte dette.