Bli med på markeringen av funksjonshemmedes dag!

3. desember er vår dag - den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede. Vi vil bruke dagen til å si fra om diskriminering og vise at vi vil ha et mangfoldig samfunn der alle er likestilte og kan delta.
23. november 2017

Funksjonshemmedes dag er FN-dagen som skal sette fokus på hva som skal til for å gjøre samfunnet bedre for funksjonshemmede. For oss er dette en flott anledning til å vise at vi er sterke og viktige stemmer for alle funksjonshemmede som gjerne vil delta og bidra i fellesskapet - men som ikke alltid blir verdsatt og inkludert.

Har du eller ditt lokallag lyst til å bli med på å markere dagen? Her er noen forslag til aktiviteter du eller dere kan gjøre.

1. «Juleaksjon» med postkort og pepperkaker

Flere regions- og lokallag planlegger å være synlig til stede under julegateåpninger og julegrantenninger lørdag 2. eller søndag 3. desember for å dele ut pepperkaker og enkle kort med klare budskap. Vi har laget noen kort med julen som ramme og med fokus på manglende tilgjengelighet.

Tegning av julenisse i rullestol som triller inn i et hus med rampe. Ved siden av står en mann på toppen av en trapp og etterlyser julenissebesøk.

Denne tegningen av Herbjørn Skogstad er forsidebilde på kortene vi har laget. Kortene har en tekst på baksiden som beskriver hvordan dårlig tilgjengelighet stenger funksjonshemmede ute fra mange juleaktiviteter.

Juleaksjoner er et hyggelig tiltak, som er enkelt å gjennomføre. Har du eller lokallaget ditt lyst til å være med på eller lage en slik markering? Den kan like gjerne holdes en dag eller to eller tre før eller etter 3. desember også. Bare sett i gang! Ta gjerne kontakt med ditt regionkontor hvis du vil være med på en fellesmarkering eller trenger praktisk hjelp til en egen markering.

2. Facebookaksjon

Del gjerne en status på facebook 3. desember, som viser at du markerer funksjonshemmedes dag. Vi kommer til å lage bildebannere som dere veldig gjerne kan dele denne dagen. Følg med på facebooksiden vår: https://www.facebook.com/NorgesHandikapforbund/. Skriv gjerne også noe om hvorfor dagen er viktig for deg, for eksempel med innledningen «Jeg markerer funksjonshemmedes dag fordi...», og avslutt med en sak eller et tema som du er spesielt opptatt av.

3. Leserinnlegg eller foredrag

Vil du markere FN-dagen for funksjonshemmede med et leserinnlegg i lokalavisa? Eller et muntlig innlegg i en lokal forening, et styre eller utvalg? Gode ideer er bare å sette i gang! Dagen er din!

Andre markeringer av dagen

Funksjonshemmedes dag er bakteppet for et par andre arrangementer også.

NHFU Sørvest og Bergen Press markerer 3. desember med en aksjon på Torgalmenningen i Bergen, der brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er tema. 
Les mer på facebooksiden til arrangementet: https://www.facebook.com/events/1756788407948171/

Bufdir arrangerer et seminar om inkluderende utdanning 4. desember. Her er fokus rettet mot det store antallet funksjonshemmede som ikke fullfører skolen og har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet. Forskere, ombud, skoleansatte og representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner drøfter hvordan man kan sørge for at flere funksjonshemmede fullfører skoleløpet og hvilke gode løsninger som finnes for å få til faglig og sosial inkludering i skolen.
Les mer på facebooksiden til arrangementet: https://www.facebook.com/events/1709703939337191/

Gjennom Atlas Alliansen er NHF også med på å arrangere et seminar 6. desember om viktigheten av inkludering i bistanden. Arrangementet er et samarbeid mellom Atlas-alliansen, Plan og Norsk Senter for Menneskerettigheter.
Les mer på facebooksiden til arrangementet: https://www.facebook.com/events/713226285529793/

Hva er FN-dagen 3. desember?

FNs generalforsamling har opprettet en rekke internasjonale merkedager for å rette oppmerksomheten mot ulike temaer eller folkegrupper som man trenger bevisstgjøring om. 3 desember har vært den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede siden slutten av FNs tiår for funksjonshemmede i 1992. Dagen skal bidra til bevisstgjøring og tiltak for å bedre situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.