Årets julekampanje handler om hjelpemidler, som vi også har sterkt fokus på politisk, for å bevare den gode hjelpemiddelordningen vi har i dag. Vi har levert flere høringer, blant annet om statsbudsjettet, arbeidsavklaringspenger og endrede rettigheter for flyktninger, og vi har satt hatkriminalitet mot funksjonshemmede på dagsorden, etter at NHFU'er Tamarin Varner ble spyttet på på trikken og anmeldte hendelsen til politiet.