Medlemskontingenten kommer snart i posten

Mot slutten av januar kommer årets medlemskontingent i posten. Medlemmene våre er viktige for oss, så vi håper at flest mulig vil bli med oss videre!
11. januar 2018

Medlemskontingenten består av et brev med medlemskortet for 2018 og en betalingsgiro som man må betale for å beholde medlemskapet dette året. De som har etablert AvtaleGiro for medlemskapet, blir trukket i februar.

Medlemskontingenten sendes både ut til våre nåværende medlemmer og de som står registrert som medlemmer i fjor, som kanskje glemte kontingenten, men forhåpentligvis vil gjenopprette medlemskapet hos oss.

I fjor vedtok Norges Handikapforbunds landsmøte nye priser for medlemskap og en ny lokallagstilknytning for ungdomsmedlemmer. 

Nye priser

Prisene for medlemskap er per i dag:

Hovedmedlem: kr 350,-
Husstandsmedlem: kr 175,-
Juniormedlem (0-15 år): kr 75,-
Sidemedlem (gjelder tilleggsmedlemskap i mer enn et lokallag/landsforening): kr 40,-
Studenter får 50 % moderasjon på hoved- og husstandsmedlemskap

Ungdomsmedlemskap

Nytt av året er det også at alle medlemmer under 30 år har blitt knyttet til et lokallag i både NHFU og NHF uten ekstra kostnad. Dette medlemskapet står oppført som ‘ungdomsmedlemskap’ på medlemskortet.

Det er frivillig for medlemmer under 30 år å være med i lokallag i både NHF og NHFU, så de som ikke ønsker dette kan reservere seg mot det.

Slik ser de nye medlemskortene ut:

Eksempel på medlemskort for 2018

Ta kontakt!

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, eller ønsker du å reservere deg mot ekstra medlemskap? Ta gjerne kontakt med oss på telefon 24 10 24 00 eller e-post: nhf@nhf.no