Nr 1/2018
 • Toril Heggen Munk er død
  11. januar 2018
  Dette året startet med sorg da vår nestleder Toril Heggen Munk sovnet inn for godt etter lengre tids kreftsykdom 1. januar. Toril blir husket som et varmt og inkluderende menneske og en positiv kraft og viktig støttespiller, og vil bli minnet med mye glede og stor sorg. Begravelsen holdes i Ottestad kirke fredag 12. januar kl. 11.00.
 • Ny diskrimineringslov og klageinstans
  11. januar 2018
  1. januar i år trådte den nye, felles likestillings– og diskrimineringsloven i kraft, og diskrimineringsnemnda overtok ansvaret for å behandle klagesaker.
 • Unger skal ikke bo på sykehjem
  09. januar 2018
  KrFs Olaug Bollestad og SVs Nicholas Wilkinson ber Stortinget om å ta grep for at barn ikke skal måtte bo på sykehjem. Handikapforbundet har fulgt opp med et eget brev til Stortinget.
 • Medlemskontingenten kommer snart i posten
  11. januar 2018
  Mot slutten av januar kommer årets medlemskontingent i posten. Medlemmene våre er viktige for oss, så vi håper at flest mulig vil bli med oss videre!
 • Ledige stillinger
  11. januar 2018
  Regionkontorlederen i Agder går av med pensjon og NHFU vokser. Vi søker nå etter flere folk til spennende jobber i Handikapforbundet.