Nr 1/2017
 • Nye byggekrav er et skritt i feil retning
  17. januar 2017
  Regjeringen har foreslått å endre forskriften til plan- og bygningsloven (TEK). Norges Handikapforbund mener forslaget er et skritt i helt feil retning.
 • Utsatt levering av hjelpemiddelrapporten
  17. januar 2017
  Ekspertutvalget for hjelpemiddelområdet må vente nesten tre uker, til 6. februar, med å legge fram sin rapport. Etter planen skulle denne vært overlevert på en pressekonferanse i arbeids- og sosialdepartementet 17. januar.
 • Framtidens Handikapforbund er i støpeskjeen
  17. januar 2017
  Handikapforbundet er inne i den siste fasen av strategi- og organisasjonsutviklingsprosessen. Nå pågår det viktige arbeidet med å definere hva slags organisasjon vi skal være i framtiden.
 • Handikapnytt-bilder utstilt på Sunnaas
  17. januar 2017
  Husker dere fjorårets bilder av norske paraympiere i Handikapnytt? Nå har bildene blitt fotoutstilling på Sunnaas Sykehus.
 • Patricia Moyo - #BreakingStereotypes
  10. januar 2017
  Se filmen om Patricia Moyo, som bare 17 år gammel har fått lang erfaring som forkjemper for funksjonshemmedes og kvinners rettigheter i Malawi.