Året 2016 startet med en tydelig påminnelse om at det Handikapforbundet gjør er viktig. Vi har protestert mot regjeringens forslag til ny, felles likestillings- og diskrimineringslov, som er altfor svakt til å gi det diskrimineringsvernet funksjonshemmede trenger. Vi går hardt inn for å forhindre svekkelse av ordningen med akuttreparasjoner av hjelpemidler. Vi planlegger nytt Jobbverksted og gleder oss over vekst og aktivitet i ungdomsorganisasjonen. Nå har også BPA-rundskrivet kommet, som tydeliggjør hvilke rettigheter som følger av loven. Alt tyder på at vi skal få nok å gjøre i året som kommer.