Nyhetsbrev nr 01 - 2014
Møter med statsråd, ny tilskuddsordning, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven m.m