Det skjer mye både i politikken og organisasjonen for tiden. NHF har avgitt høringer om statsbudsjettet og flere andre innspill. Regjeringen har sendt ut forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov på høring.  Vi har startet en organisasjonsutviklingsprosess, prøver ut en veiledningstjeneste knyttet til søknader og klager og har sendt ut årets julekampanje. I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om alt sammen.