To store reformer, kommunereformen og uførereformen, har stått i fokus i tiden før og etter påske. Funksjonshemmede berøres av begge de to, og engasjementet er stort og innsatsen bred i NHF for å henholdvis hindre og kompensere for endringer med negative konsekvenser. I tillegg er NHF i ferd med å forberede årets landsmøte, noe som blant annet foregår i sentralstyremøtet denne uken. I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om disse sakene og flere andre nyheter.