Aktuelle nettressurser

Nedenfor finner du lenker til en rekke publikasjoner og nettsteder i og utenfor NHF, med nyttig informasjon om studiearbeid.
31. oktober 2014

Norges Handikapforbund

Voksenopplæringsforbundet - VOFO

Voksenopplæringsforbundet - VOFO tilbyr flere brosjyrer, blant annet:

Studieforbundet AOF

Studieforbundet AOF, der NHF er medlem. Studieansvarlige i NHF skal søke om tilskudd (opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd) for alle studietiltak som oppfyller kravene til finansiering i lov om voksenopplæring.

Håndbok

Håndbok i politisk innflytelse - Hilde Maysey (pdf) 

Frivillighet Norge

NHFs medlemmer og tillitsvalgte kan også søke om å delta på relevante kurs hos Frivillighet Norge.

Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner –LNU

NHFU er medlem i LNU, som tilbyr kurs til sine medlemsorganisasjoner