Din handlekurv:
0 publikasjoner

Bestill publikasjoner

Filterer listen
Rett hjelpemiddel til rett tid - rapport om hjelpemiddelbrukernes erfaringer
Rett hjelpemiddel til rett tid - rapport om hjelpemiddelbrukernes erfaringer
Hjelpemiddelformidlingen i Norge er i prinsippet god, med rettigheter forankret i folketrygdloven, statlig finansiering og hjelpemiddelsentraler med spesialkompetanse som samarbeider med kommuner og innbyggere som har behov for hjelpemidler. Norges Handikapforbund gjennomførte i 2014 en kartlegging av medlemmenes erfaringer på hjelpemiddelområdet, og resultatene beskrives i denne rapporten. Den dokumenterer hva som er viktig for innbyggere som bruker hjelpemidler til daglig, og inneholder dermed viktig dokumentasjon med tanke på å sikre kvaliteten på hjelpemiddelformidlingen framover.
Antall sider: 50
Utgivelsesår: 2015
Pris per stk: Gratis
Antall
Parkerings"bot"
Parkerings"bot"
Irriterer du deg over alle som parkerer på handikapplass uten synlig bevis i frontruta? Da kan du gjerne gi synderne parkerings"boten" vår. "Boten" er like gul som en ekte parkeringsbot og forteller at bilen står feilparkert og at dette skaper problemer for andre som trenger en tilgjengelig parkeringsplass. Mottakerne får ikke gebyr, men vil forhåpentligvis gå en runde i tenkeboksen. Idéen har vi fått av GIL, Göteborgskooperativet för Independent Living - www.gil.se.
Antall sider: 1
Utgivelsesår: 2016
Pris per stk: Gratis
Antall
Tilgjengelige bygg og uteområder
Tilgjengelige bygg og uteområder
Dette heftet viser med bilder, illustrasjoner og gode eksempler, gode, univeselt utformede løsninger som kan brukes av alle. Sentrale grunnelementer for planløsning og utforming av byggverk og utearealer og bestemmelsene i lovverket, blir gjennomgått. Heftet er revidert i 2017 etter gjeldende lovverk.
Antall sider: 64
Utgivelsesår: 2017
Pris per stk: Gratis
Antall
Hjelpemiddelformidlingen er truet - ikke flytt den til kommunene!
Hjelpemiddelformidlingen er truet - ikke flytt den til kommunene!
Handikapforbundets, FFOs og Unge Funksjonshemmedes felles politiske notat advarer mot farene ved å gi kommunene ansvar for hjelpemiddelformidlingen og beskriver hvordan dagens formidlingssystem heller kan forbedres. Notatet vil være til god hjelp i møter og samtaler med politikere, kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede og alle andre som bør ha kjennskap til hva en endring av ansvarsforholdene på hjelpemiddelområdet vil innebære.
Antall sider:
Utgivelsesår:
Pris per stk:
Antall
NASPA: Informasjonsbrosjyre
NASPA: Informasjonsbrosjyre

Norsk forening for Arvelig Spastisk Paraparese/-Ataksi (NASPA)

Antall sider: 6
Utgivelsesår: 2016
Pris per stk: Gratis
Antall
Policy brief for risk-sensitive and inclusive development
Policy brief for risk-sensitive and inclusive development
Antall sider: 10
Utgivelsesår: 2017
Pris per stk: Gratis/Free
Antall
Equal rights equal opportunities
Equal rights equal opportunities
Antall sider: 6
Utgivelsesår: 2016
Pris per stk: Gratis
Antall
Hjelpemiddelformidlingen er truet - ikke flytt den til kommunene!
Hjelpemiddelformidlingen er truet - ikke flytt den til kommunene!
Handikapforbundets, FFOs og Unge Funksjonshemmedes felles politiske notat advarer mot farene ved å gi kommunene ansvar for hjelpemiddelformidlingen og beskriver hvordan dagens formidlingssystem heller kan forbedres. Notatet vil være til god hjelp i møter og samtaler med politikere, kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede og alle andre som bør ha kjennskap til hva en endring av ansvarsforholdene på hjelpemiddelområdet vil innebære.
Antall sider:
Utgivelsesår:
Pris per stk:
Antall
NHFU-plakat (A4)
NHFU-plakat (A4)
Antall sider:
Utgivelsesår: 2016
Pris per stk: Gratis
Antall
NHFU-brosjyre - Bli medlem!
NHFU-brosjyre - Bli medlem!
Antall sider:
Utgivelsesår: 2016
Pris per stk: Gratis
Antall