Din handlekurv:
0 publikasjoner

Bestill publikasjoner

Filterer listen
Rett hjelpemiddel til rett tid - rapport om hjelpemiddelbrukernes erfaringer
Rett hjelpemiddel til rett tid - rapport om hjelpemiddelbrukernes erfaringer
Hjelpemiddelformidlingen i Norge er i prinsippet god, med rettigheter forankret i folketrygdloven, statlig finansiering og hjelpemiddelsentraler med spesialkompetanse som samarbeider med kommuner og innbyggere som har behov for hjelpemidler. Norges Handikapforbund gjennomførte i 2014 en kartlegging av medlemmenes erfaringer på hjelpemiddelområdet, og resultatene beskrives i denne rapporten. Den dokumenterer hva som er viktig for innbyggere som bruker hjelpemidler til daglig, og inneholder dermed viktig dokumentasjon med tanke på å sikre kvaliteten på hjelpemiddelformidlingen framover.
Antall sider: 50
Utgivelsesår: 2015
Pris per stk: Gratis
Antall
Bolig
Bolig
Alle trenger en god og hensiktsmessig bolig for å kunne leve et godt og meningsfylt liv, og det er en menneskerett å kunne velge hvor og sammen med hvem man skal bo. 90% av alle boliger i Norge er imidlertid utilgjengelig for funksjonshemmede, så mange strever med å finne egnet bolig og får et dårligere liv enn de ellers ville hatt. NHF mener det må gjøres mer for å inkludere funksjonshemmede i boligmarkedet ved å satse på tilgjengelige boliger og vise respekt for menneskers valgfrihet. I denne folderen beskriver vi hvorfor dette er så viktig. Folderen er ikke trykket opp, men kan lastes ned og skrives ut via lenken nedenfor.
Antall sider: 4
Utgivelsesår: 2015
Pris per stk:
Antall
Parkerings"bot"
Parkerings"bot"
Det er mange som irriterer seg over alle som parkerer på handikapplass uten synlig bevis i frontruta. Fra og med nå kan dere avreagere ved å gi synderne vår nye "parkeringsbot". Boten" er like gul som en ekte parkeringsbot og gir ingen bot, men forhåpentligvis forårsaker den hjertet i halsen, kaldsvette, høyt blodtrykk og i beste fall en runde i tenkeboksen for mottakeren. Idéen til boten har vi fått av GIL, Göteborgskooperativet för Independent Living- www.gil.se. NB! Vi kan dessverre bare sende max 10 stk per bestilling. Lokallag som skal bruke "boten i aksjoner eller liknende kan sende en utvidet bestilling til servicetorget@nhf.no.
Antall sider: 1
Utgivelsesår: 2016
Pris per stk: Gratis, max 10
Antall
Hjelpemiddelformidlingen er truet - ikke flytt den til kommunene!
Hjelpemiddelformidlingen er truet - ikke flytt den til kommunene!
Handikapforbundets, FFOs og Unge Funksjonshemmedes felles politiske notat advarer mot farene ved å gi kommunene ansvar for hjelpemiddelformidlingen og beskriver hvordan dagens formidlingssystem heller kan forbedres. Notatet vil være til god hjelp i møter og samtaler med politikere, kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede og alle andre som bør ha kjennskap til hva en endring av ansvarsforholdene på hjelpemiddelområdet vil innebære.
Antall sider:
Utgivelsesår:
Pris per stk:
Antall
NASPA: Informasjonsbrosjyre
NASPA: Informasjonsbrosjyre

Norsk forening for Arvelig Spastisk Paraparese/-Ataksi (NASPA)

Antall sider: 6
Utgivelsesår: 2016
Pris per stk: Gratis
Antall
Policy brief for risk-sensitive and inclusive development
Policy brief for risk-sensitive and inclusive development
Antall sider: 10
Utgivelsesår: 2017
Pris per stk: Gratis/Free
Antall
Equal rights equal opportunities
Equal rights equal opportunities
Antall sider: 6
Utgivelsesår: 2016
Pris per stk: Gratis
Antall
Hjelpemiddelformidlingen er truet - ikke flytt den til kommunene!
Hjelpemiddelformidlingen er truet - ikke flytt den til kommunene!
Handikapforbundets, FFOs og Unge Funksjonshemmedes felles politiske notat advarer mot farene ved å gi kommunene ansvar for hjelpemiddelformidlingen og beskriver hvordan dagens formidlingssystem heller kan forbedres. Notatet vil være til god hjelp i møter og samtaler med politikere, kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede og alle andre som bør ha kjennskap til hva en endring av ansvarsforholdene på hjelpemiddelområdet vil innebære.
Antall sider:
Utgivelsesår:
Pris per stk:
Antall
NHFU-plakat (A4)
NHFU-plakat (A4)
Antall sider:
Utgivelsesår: 2016
Pris per stk: Gratis
Antall
NHFU-brosjyre - Bli medlem!
NHFU-brosjyre - Bli medlem!
Antall sider:
Utgivelsesår: 2016
Pris per stk: Gratis
Antall