Din handlekurv:
0 publikasjoner

Bestill publikasjoner

Filterer listen
Rett hjelpemiddel til rett tid - rapport om hjelpemiddelbrukernes erfaringer
Rett hjelpemiddel til rett tid - rapport om hjelpemiddelbrukernes erfaringer
Hjelpemiddelformidlingen i Norge er i prinsippet god, med rettigheter forankret i folketrygdloven, statlig finansiering og hjelpemiddelsentraler med spesialkompetanse som samarbeider med kommuner og innbyggere som har behov for hjelpemidler. Norges Handikapforbund gjennomførte i 2014 en kartlegging av medlemmenes erfaringer på hjelpemiddelområdet, og resultatene beskrives i denne rapporten. Den dokumenterer hva som er viktig for innbyggere som bruker hjelpemidler til daglig, og inneholder dermed viktig dokumentasjon med tanke på å sikre kvaliteten på hjelpemiddelformidlingen framover.
Antall sider: 50
Utgivelsesår: 2015
Pris per stk: Gratis
Antall
Bolig
Bolig
Alle trenger en god og hensiktsmessig bolig for å kunne leve et godt og meningsfylt liv, og det er en menneskerett å kunne velge hvor og sammen med hvem man skal bo. 90% av alle boliger i Norge er imidlertid utilgjengelig for funksjonshemmede, så mange strever med å finne egnet bolig og får et dårligere liv enn de ellers ville hatt. NHF mener det må gjøres mer for å inkludere funksjonshemmede i boligmarkedet ved å satse på tilgjengelige boliger og vise respekt for menneskers valgfrihet. I denne folderen beskriver vi hvorfor dette er så viktig. Folderen er ikke trykket opp, men kan lastes ned og skrives ut via lenken nedenfor.
Antall sider: 4
Utgivelsesår: 2015
Pris per stk:
Antall
Parkerings"bot"
Parkerings"bot"
Det er mange som irriterer seg over alle som parkerer på handikapplass uten synlig bevis i frontruta. Fra og med nå kan dere avreagere ved å gi synderne vår nye "parkeringsbot". Boten" er like gul som en ekte parkeringsbot og gir ingen bot, men forhåpentligvis forårsaker den hjertet i halsen, kaldsvette, høyt blodtrykk og i beste fall en runde i tenkeboksen for mottakeren. Idéen til boten har vi fått av GIL, Göteborgskooperativet för Independent Living- www.gil.se. NB! Vi kan dessverre bare sende max 10 stk per bestilling. Lokallag som skal bruke "boten i aksjoner eller liknende kan sende en utvidet bestilling til servicetorget@nhf.no.
Antall sider: 1
Utgivelsesår: 2016
Pris per stk: Gratis, max 10
Antall
Hjelpemiddelformidlingen er truet - ikke flytt den til kommunene!
Hjelpemiddelformidlingen er truet - ikke flytt den til kommunene!
Handikapforbundets, FFOs og Unge Funksjonshemmedes felles politiske notat advarer mot farene ved å gi kommunene ansvar for hjelpemiddelformidlingen og beskriver hvordan dagens formidlingssystem heller kan forbedres. Notatet vil være til god hjelp i møter og samtaler med politikere, kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede og alle andre som bør ha kjennskap til hva en endring av ansvarsforholdene på hjelpemiddelområdet vil innebære.
Antall sider:
Utgivelsesår:
Pris per stk:
Antall
Skole
Skole
Alle barn har rett til å gå på sin lokale skole, sammen med barna i nærmiljøet sitt. Likevel er det mange barn som ikke får reell mulighet til å gå på nærskolen sin, men må gå på spesialskoler annet sted. En viktig grunn er at skolene ikke er tilgjengelige. Norges Handikapforbund mener at alle skoler må inkludere funksjonshemmede og sikre at alle får den samme muligheten til å delta. I folderen NHF mener - skole begrunner vi hvorfor dette er så viktig. Folderne er ikke trykket opp, men kan lastes ned og skrives ut via lenken nedenfor.
Antall sider: 4
Utgivelsesår: 2015
Pris per stk:
Antall
NASPA: Informasjonsbrosjyre
NASPA: Informasjonsbrosjyre

Norsk forening for Arvelig Spastisk Paraparese/-Ataksi (NASPA)

Antall sider: 6
Utgivelsesår: 2016
Pris per stk: Gratis
Antall
Equal rights equal opportunities
Equal rights equal opportunities
Antall sider: 6
Utgivelsesår: 2016
Pris per stk: Gratis
Antall
Hjelpemiddelformidlingen er truet - ikke flytt den til kommunene!
Hjelpemiddelformidlingen er truet - ikke flytt den til kommunene!
Handikapforbundets, FFOs og Unge Funksjonshemmedes felles politiske notat advarer mot farene ved å gi kommunene ansvar for hjelpemiddelformidlingen og beskriver hvordan dagens formidlingssystem heller kan forbedres. Notatet vil være til god hjelp i møter og samtaler med politikere, kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede og alle andre som bør ha kjennskap til hva en endring av ansvarsforholdene på hjelpemiddelområdet vil innebære.
Antall sider:
Utgivelsesår:
Pris per stk:
Antall
NHFU-plakat (A4)
NHFU-plakat (A4)
Antall sider:
Utgivelsesår: 2016
Pris per stk: Gratis
Antall
NHFU-brosjyre - Bli medlem!
NHFU-brosjyre - Bli medlem!
Antall sider:
Utgivelsesår: 2016
Pris per stk: Gratis
Antall