Vil oppheve 67 års-grensen for BPA

Sylvi Listhaug har foreslått at personer med BPA skal få beholde ordningen etter fylte 67 år. - Et skritt i riktig retning, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik.
02. juli 2019

Forslaget om utvidelse av BPA for personer over 67 år som allerede har fått innvilget ordningen, sendes nå på høring. 
Les mer på regjeringens nettsider.

Forbundsleder Tove Linnea Branvik kaller forslaget for et skritt i riktig retning. - Men det er også viktig å ta andre grep mens vi venter på utredningen som regjeringen har varslet, understreker hun.

Hun er bekymret for tiden det tar, og at kommunene, mens de venter på den offentlige utredningen, lar være å gjøre det som skal til for å sikre at BPA-tilbudet er i tråd med intensjonen i loven.

Tove Linnea Brandvik

Tove Linnea Brandvik. Foto: Ivar Kvistum/Handikapnytt

Regjeringen har ved flere anledninger, ikke minst gjennom Granavolden-plattformen, satt fokus på likeverd og BPA som likestillingsverktøy som skal bidra til at alle skal kunne delta i samfunnet - fylle dagene med meningsfylt innhold og delta i små og store fellesskap, aktiviteter og fritidstilbud. Regjeringen vil også nedsette et utvalg som skal lage en offentlig utredning (NOU) om BPA.

Norges Handikapforbund er opptatt av at opphevingen av 67 års-grensen ikke blir det eneste regjeringen gjør før utredningen er ferdig.

Sammen med flere andre organisasjoner, har vi sendt et brev til kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug, der vi foreslår flere tiltak.

Klikk her for å lese brevet og se hvilke tiltak vi har foreslått.

Flere nyheter
 • Stem på en skole for alle
  01. juli 2019
  Mange barn med funksjonsnedsettelser får ikke gå på nærskolen og blir stengt ute fra den utdannelsen de burde få. En viktig årsak er måten norske skolebygg er bygd på.
 • Stem på frihet og selvstendighet
  01. juli 2019
  Når det er hvilken kommune du bor i som avgjør om du får leve et fritt og selvstendig liv, forstår alle at noe er riv ruskende galt.
 • Kalenderen og et nytt nummer av Handikapnytt er på vei til deg!
  19. august 2019
  Nå er Handikapforbundets kalender for 2020 klar. Denne gang har vi valgt engasjement og deltagelse som en rød tråd gjennom kalenderen. Dette er vist med flotte bilder og gode historier hentet fra tidligere utgaver av Handikapnytt.
 • Vil oppheve 67 års-grensen for BPA
  02. juli 2019
  Sylvi Listhaug har foreslått at personer med BPA skal få beholde ordningen etter fylte 67 år. - Et skritt i riktig retning, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik.
 • Bli med på valgkampdugnad!
  01. juli 2019
  Vil du bidra til at politikerne skal fremme en politikk som fører til likestilling og ikke diskriminering? Bli med på dugnad for å sette funksjonshemmedes menneskerettigheter på dagsorden i valgkampen!
 • Uttalelser fra landsmøtet
  17. juni 2019
  Skolen må være for alle, kommunene må ta ansvar for BPA og Norge må sikre likestilling - ikke bare velferd. Landsmøtet 2019 har avgitt tre politiske uttalelser, og vil også hilse til organisasjonen.
Flere artikler