Vil jobbe, men slipper ikke til

85 000 funksjonshemmede utenfor arbeidslivet ønsker å komme i jobb. – Det var først da jeg sluttet å nevne funksjonshemmingen i søknaden at jeg ble innkalt til jobbintervju, forteller Arne Olav.
16. juni 2015

I 1990 falt Arne Olav Hope ned fra et tre og fikk en ryggmargsskade, og i årene etterpå har han trengt rullestol for å ta seg fram. Det å gi opp framtidsplanene på grunn av skaden var likevel aldri noe alternativ. Arne Olav ønsket å bidra i samfunnet. Veien ut i arbeidslivet skulle imidlertid vise seg å være mye lengre og tyngre enn han trodde.

Allerede i utdanningen støtte han på utfordringer. Fordi høyskolebygget ikke var fysisk tilgjengelig, måtte han endre studieplaner og reise fra hjembyen. Utfordringene fortsatte da han var ferdig med studiene og skulle finne seg jobb. Han søkte mange jobber uten å bli innkalt til intervju.

– Det var først da jeg sluttet å nevne funksjonshemmingen i søknaden at jeg ble innkalt til jobbintervju, forteller han. - Det var trist å se at det å oppgi funksjonshemmingen skulle ha så mye å si.

Til slutt valgte Arne Olav å starte for seg selv. I dag har han eget firma og er i tillegg engasjert i Norges Handikapforbund og i Landsforeningen for Ryggmargsskadde. Han opplever det å ha en jobb som helt grunnleggende i livet.

- Arbeid er roten til alt det gode i livet. Uten er det ikke lett verken å kjøpe seg leilighet eller eta­blere familie. Mye henger sammen med det å få seg en jobb, mener Arne Olav.

Arne Olav er en av svært mange funksjonshemmede som har møtt store hindringer for å komme i jobb. Mange mister motet på veien og ender med uføretrygd. Tallenes tale er klar. 85 000 funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet, ønsker å komme i jobb.

- Mitt råd er aldri å gi opp, sier Arne Olav, og påpeker samtidig hvor viktig Norges Handikapforbunds innsats er for at flere funksjonshemmede skal få mulighet til å komme i arbeid.

Norges Handikapforbund ønsker et samfunn der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å være en del av arbeidslivet, og vi kjemper på en rekke fronter for å få det til. Politisk arbeid for å påvirke arbeidslivspolitikken er et av flere bidrag. Innsatsen for å bygge ned fysiske hindringer og sikre god tilgang til hjelpemidler og god assistanse og transporttilbud, er en like viktig del av kampen. Jobbverkstedene, der funksjonshemmede har fått støtte og veiledning fra personer som har vært i samme situasjon, er også verdt å nevne.

Arbeid handler ikke bare om inntektssikring, men også om tilhørighet og inkludering, og ikke minst muligheten til å bruke og utvikle egne evner og kompetanse. Til å bidra.

Støtt oss i kampen for at flere skal få muligheten!

Arne Olav Hope

Foto: Sara Marie Ramsøe