3. desember faller i år på en søndag. Denne dagen er det julegateåpninger og julegrantenninger rundt omkring i landet. Kanskje vil du treffe på noen av oss som benytter anledningen til å si fra om at vi er glade i julen, men ofte blir hindret i å delta. Kanskje vil vi dele ut flyers med bildet nedenfor og en tekst som forteller om julehandling, julebesøk og juleforestillinger vi ikke får vært med på, fordi tilgjengeligheten er for dårlig.

Saken fortsetter under bildet.

Tegning av julenisse i rullestol som triller inn i et hus med rampe. Ved siden av står en mann på toppen av en trapp og etterlyser julenissebesøk.

Andre markeringer av dagen

Funksjonshemmedes dag er bakteppet for flere andre arrangementer også.

NHFU Sørvest og Bergen Press markerer 3. desember med en aksjon på Torgalmenningen i Bergen, der brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er tema. 
Les mer på facebooksiden til arrangementet: https://www.facebook.com/events/1756788407948171/

Bufdir arrangerer et seminar om inkluderende utdanning 4. desember. Her er fokus rettet mot det store antallet funksjonshemmede som ikke fullfører skolen og har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet. Forskere, ombud, skoleansatte og representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner drøfter hvordan man kan sørge for at flere funksjonshemmede fullfører skoleløpet og hvilke gode løsninger som finnes for å få til faglig og sosial inkludering i skolen.
Les mer på facebooksiden til arrangementet: https://www.facebook.com/events/1709703939337191/

Gjennom Atlas Alliansen er NHF også med på å arrangere et seminar 6. desember om viktigheten av inkludering i bistanden. Arrangementet er et samarbeid mellom Atlas-alliansen, Plan og Norsk Senter for Menneskerettigheter.
Les mer på facebooksiden til arrangementet: https://www.facebook.com/events/713226285529793/

Hva er FN-dagen for funksjonshemmede?

FNs generalforsamling har opprettet en rekke internasjonale merkedager for å rette oppmerksomhet og innsats mot ulike temaer eller folkegrupper. 3 desember har vært den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede siden slutten av FNs tiår for funksjonshemmede i 1992. Dagen skal bidra til bevisstgjøring og tiltak for å bedre situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

FNs menneskerettigheter er en av de viktigste internasjonale avtalene vi har gjennom FN-samarbeidet. Menneskerettighetene er de universelle rettighetene og frihetene ethvert menneske har i kraft av å være menneske, uavhengig av for eksempel kjønn, klasse eller etnisitet. Gjennom menneskerettighetene løftes grunnleggende verdier som likhet, frihet og verdighet frem. Menneskerettighetene handler for eksempel om retten til liv og sikkerhet, frihet fra tortur, rett til privatliv, vern mot diskriminering, tanke- og religionsfrihet, ytringsfrihet, rett til arbeid, helse og velferd.

Menneskerettigheten for funksjonshemmede blir nærmere definert i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Denne konvensjonen slår fast at funksjonshemmede har de samme rettighetene som andre, og tydeliggjør hvordan rettighetene skal sikres i praksis. Norge har forpliktet seg til å følge denne FN-konvensjonen.

Portrett av Henriette Nielsen og teksten: Jeg kjemper mot all diskriminering. Blir du med? #fndagenforfunksjonshemmede