Vil du være med på å skape et mangfoldig samfunn der funksjonshemmede kan bidra og delta? Vil du være en spydspiss i arbeidet vårt for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få sine rettigheter innfridd? Da har du sjansen nå! Vi søker etter en interessepolitisk rådgiver i et toårig vikariat til vårt hovedkontor i Oslo. Se stillingsannonsen på Finn.no

Har du utdanning innen internasjonale studier eller utviklingsstudier og deler vårt engasjement for rettighetsbasert utviklingsarbeid? Vi trenger også en forsterkning på internasjonal avdeling i et år framover. Se stillingsannonsen på global.no