Vi krever likestilling, ikke likeverd!

Norges største minoritet, funksjonshemmede, har ikke det samme menneskerettslige vernet som andre minoriteter, skriver NHF sammen med ni andre organisasjoner, i en kronikk publisert i Aftenposten.
08. april 2019
Den trykkede versjonen finner du her: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/3JpbEd/Vi-krever-likestilling_-ikke-likeverd--Ti-organisasjoner-for-funksjonshemmede.

Forrige uke viste Stortinget at de mener funksjonshemmedes rettigheter er mindre viktig enn rettigheter for andre grupper.

FNs Monthian Buntan ble i forrige uke sjokkert over hvordan Norge skryter av å være best i klassen på menneskerettigheter når funksjonshemmedes menneskerettigheter neglisjeres.

FN spurte deretter norske myndigheter om de står fast på at funksjonshemmede skal ha svakere menneskerettslig vern enn andre grupper.

Svaret er ja. Samtidig som regjeringen for første gang svarte FN om funksjonshemmedes rettigheter i Norge, stemte de folkevalgte imot å innlemme FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i den norske menneskerettsloven.

Det betyr at norsk lov har forrang på områder der CRPD avviker fra loven.

Lavere status enn andre
Norges største minoritet, funksjonshemmede, har dermed ikke det samme menneskerettslige vernet som andre minoriteter. Vi anerkjennes ikke som likestilte borgere, slik som kvinner, barn og etniske minoriteter i kraft av Kvinnekonvensjonen, Barnekonvensjonen og Rasediskrimineringskonvensjonen, som alle er tatt inn i lovverket.

Hvorfor aksepterer samfunnet at funksjonshemmede har lavere status enn andre? Det handler ikke først og fremst om økonomi, men om fordommer og diskriminering.

Vi kaller oss ofte verdens mest likestilte land. For at det skal stemme, må funksjonshemmede inkluderes.

Likestilling av funksjonshemmede handler om å bestemme over eget liv, ha de samme mulighetene som andre og slippe fordommer og formynderi. Vi krever frihet, selvbestemmelse og likestilling.

Våre menneskerettigheter brytes
FN har satt seg inn i det vi forteller i en fersk rapport fra 125 organisasjoner: Våre menneskerettigheter brytes systematisk hver eneste dag i Norge. Snart kommer FNs anbefalinger til Norge. Nå må de folkevalgte gjøre sitt for å likestille funksjonshemmede:

 • Anerkjenn funksjonshemmede som likestilte borgere, med et fullstendig sett av rettigheter og plikter
 • Ta FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter inn i norsk lov
 • Fjern lover som diskriminerer funksjonshemmede, og sørg slik for å sikre retten til selvbestemmelse og muligheten til å få støtte til å utøve rettslig handleevne

Regjeringen vil arbeide for likeverd for funksjonshemmede. Det svarer ikke på vårt viktigste krav:
Vi krever like muligheter til å delta i samfunnet. Det hjelper ikke å være likeverdig om man ikke er likestilt.

Norges Handikapforbund v/ generalsekretær Sunniva Ørstavik
Unge funksjonshemmede v/generalsekretær Leif-Ove Hansen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon v/generalsekretær Lilly Ann Elvestad
Hørselshemmedes Landsforbund v/ generalsekretær Henrik Peersen
Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen v/leder Berit Vegheim
Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) v/generalsekretær Hedvig Ekberg
Uloba -Independent Living Norge SA v/generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm
Landsforeningen We Shall Overcome v/ leder Kristin Sommerseth
Norges Blindeforbund v/ leder Unn Ljøner Hagen
Norges Døveforbund v/generalsekretær Petter Noddeland

Flere nyheter
 • Hederspris til Mari Storstein
  15. juni 2019
  Filmskaper Mari Storstein ble fredag tildelt Norges Handikapforbunds hederspris. Med film som våpen er hun en av våre viktigste frontkjempere mot urett og for likeverd og likestilling.
 • Landsmøtet har valgt nytt sentralstyre
  15. juni 2019
  Et enstemmig landsmøte klappet inn Tove Linnea Brandvik som ny forbundsleder. Magnhild Sørbotten ble valgt til nestleder, etter benkeforslag. Norges Handikapforbunds nye sentralstyre er klart til arbeid.
 • Vår tid er nå! NHFs landsmøte 2019
  21. mai 2019
  Landsmøtet i Norges Handikapforbund avholdes 14.-16. juni, under slagordet VÅR TID ER NÅ!
 • Ledig stilling i Tromsø
  07. juni 2019
  Vil du være med å skape et mangfoldig og likestilt samfunn? Vi søker etter en organisasjonskonsulent i 50% stilling til regionkontoret vårt i Tromsø.
 • Vil du bli vår nye likepersonkoordinator?
  29. mai 2019
  Tror du på styrken i møter mellom mennesker? Er du samfunnsengasjert og glad i folk? Vil du være med på å skape et mangfoldig og likestilt samfunn? Vi søker etter en likepersonkoordinator!
 • BPA – fra helsetjeneste til likestillingsverktøy
  27. mai 2019
  Regjeringen har lovet at BPA skal være et likestillingsverktøy og ikke en helsetjeneste. Det er langt igjen før dette er en realitet, mener interessepolitisk rådgiver Monica Haugen i Norges Handikapforbund.
Flere artikler