Vi krever likestilling, ikke likeverd!

Norges største minoritet, funksjonshemmede, har ikke det samme menneskerettslige vernet som andre minoriteter, skriver NHF sammen med ni andre organisasjoner, i en kronikk publisert i Aftenposten.
08. april 2019
Den trykkede versjonen finner du her: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/3JpbEd/Vi-krever-likestilling_-ikke-likeverd--Ti-organisasjoner-for-funksjonshemmede.

Forrige uke viste Stortinget at de mener funksjonshemmedes rettigheter er mindre viktig enn rettigheter for andre grupper.

FNs Monthian Buntan ble i forrige uke sjokkert over hvordan Norge skryter av å være best i klassen på menneskerettigheter når funksjonshemmedes menneskerettigheter neglisjeres.

FN spurte deretter norske myndigheter om de står fast på at funksjonshemmede skal ha svakere menneskerettslig vern enn andre grupper.

Svaret er ja. Samtidig som regjeringen for første gang svarte FN om funksjonshemmedes rettigheter i Norge, stemte de folkevalgte imot å innlemme FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i den norske menneskerettsloven.

Det betyr at norsk lov har forrang på områder der CRPD avviker fra loven.

Lavere status enn andre
Norges største minoritet, funksjonshemmede, har dermed ikke det samme menneskerettslige vernet som andre minoriteter. Vi anerkjennes ikke som likestilte borgere, slik som kvinner, barn og etniske minoriteter i kraft av Kvinnekonvensjonen, Barnekonvensjonen og Rasediskrimineringskonvensjonen, som alle er tatt inn i lovverket.

Hvorfor aksepterer samfunnet at funksjonshemmede har lavere status enn andre? Det handler ikke først og fremst om økonomi, men om fordommer og diskriminering.

Vi kaller oss ofte verdens mest likestilte land. For at det skal stemme, må funksjonshemmede inkluderes.

Likestilling av funksjonshemmede handler om å bestemme over eget liv, ha de samme mulighetene som andre og slippe fordommer og formynderi. Vi krever frihet, selvbestemmelse og likestilling.

Våre menneskerettigheter brytes
FN har satt seg inn i det vi forteller i en fersk rapport fra 125 organisasjoner: Våre menneskerettigheter brytes systematisk hver eneste dag i Norge. Snart kommer FNs anbefalinger til Norge. Nå må de folkevalgte gjøre sitt for å likestille funksjonshemmede:

 • Anerkjenn funksjonshemmede som likestilte borgere, med et fullstendig sett av rettigheter og plikter
 • Ta FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter inn i norsk lov
 • Fjern lover som diskriminerer funksjonshemmede, og sørg slik for å sikre retten til selvbestemmelse og muligheten til å få støtte til å utøve rettslig handleevne

Regjeringen vil arbeide for likeverd for funksjonshemmede. Det svarer ikke på vårt viktigste krav:
Vi krever like muligheter til å delta i samfunnet. Det hjelper ikke å være likeverdig om man ikke er likestilt.

Norges Handikapforbund v/ generalsekretær Sunniva Ørstavik
Unge funksjonshemmede v/generalsekretær Leif-Ove Hansen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon v/generalsekretær Lilly Ann Elvestad
Hørselshemmedes Landsforbund v/ generalsekretær Henrik Peersen
Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen v/leder Berit Vegheim
Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) v/generalsekretær Hedvig Ekberg
Uloba -Independent Living Norge SA v/generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm
Landsforeningen We Shall Overcome v/ leder Kristin Sommerseth
Norges Blindeforbund v/ leder Unn Ljøner Hagen
Norges Døveforbund v/generalsekretær Petter Noddeland

Flere nyheter
 • Dette betyr statsbudsjettet for funksjonshemmede
  07. oktober 2019
  Regjeringens forslag til neste års statsbudsjett, er et budsjett som fortsetter å sette funksjonshemmede på sidelinjen. Her er en oversikt over tall og tale på noen av våre viktige områder.
 • Statsbudsjettet for 2020 – ikke et budsjett for likestilling av funksjonshemmede.
  07. oktober 2019
  Regjeringen har lagt fram sitt forslag til neste års statsbudsjett, og vi er skuffet! Vi ser et budsjett som fortsatt setter funksjonshemmede på sidelinjen.
 • Tove Linnea Brandvik med i BPA-utvalget
  20. september 2019
  Vår leder Tove Linnea Brandvik er med i utvalget som skal jobbe med å finne løsninger på hvordan BPA-ordningen kan innrettes så funksjonshemmede over hele landet kan leve livet fullt og helt, og ikke bare få dekket basale behov.
 • Statsbudsjettet 2020 – et budsjett for å oppfylle funksjonshemmedes menneskerettigheter?
  03. oktober 2019
  Mandag legger regjeringen fram sitt forslag til neste års statsbudsjett. Vi ønsker oss et budsjett som setter funksjonshemmedes menneskerettigheter i høysetet
 • Korrupsjonsvarsel i Malawi
  19. september 2019
  Vi har blitt varslet om korrupsjon knyttet til bistandsarbeidet vårt i Malawi. Sakene er under etterforskning, og vi samarbeider tett med norske myndigheter om å rydde opp.
 • Klassekampen: For mye frihet?
  18. september 2019
  Masterstudentene Gine Skurdal og Per Ingar Enger mener vi glemmer assistentenes arbeidsvilkår. NHF-leder Tove Linna Brandvik vil ikke akseptere den motsetningen de to studentene har konstruert mellom folks frihet og selvstendighet og assistentenes arbeidsvilkår, skriver hun i Klassekampen.
Flere artikler