Vi krever likestilling, ikke likeverd!

Norges største minoritet, funksjonshemmede, har ikke det samme menneskerettslige vernet som andre minoriteter, skriver NHF sammen med ni andre organisasjoner, i en kronikk publisert i Aftenposten.
08. april 2019
Den trykkede versjonen finner du her: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/3JpbEd/Vi-krever-likestilling_-ikke-likeverd--Ti-organisasjoner-for-funksjonshemmede.

Forrige uke viste Stortinget at de mener funksjonshemmedes rettigheter er mindre viktig enn rettigheter for andre grupper.

FNs Monthian Buntan ble i forrige uke sjokkert over hvordan Norge skryter av å være best i klassen på menneskerettigheter når funksjonshemmedes menneskerettigheter neglisjeres.

FN spurte deretter norske myndigheter om de står fast på at funksjonshemmede skal ha svakere menneskerettslig vern enn andre grupper.

Svaret er ja. Samtidig som regjeringen for første gang svarte FN om funksjonshemmedes rettigheter i Norge, stemte de folkevalgte imot å innlemme FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i den norske menneskerettsloven.

Det betyr at norsk lov har forrang på områder der CRPD avviker fra loven.

Lavere status enn andre
Norges største minoritet, funksjonshemmede, har dermed ikke det samme menneskerettslige vernet som andre minoriteter. Vi anerkjennes ikke som likestilte borgere, slik som kvinner, barn og etniske minoriteter i kraft av Kvinnekonvensjonen, Barnekonvensjonen og Rasediskrimineringskonvensjonen, som alle er tatt inn i lovverket.

Hvorfor aksepterer samfunnet at funksjonshemmede har lavere status enn andre? Det handler ikke først og fremst om økonomi, men om fordommer og diskriminering.

Vi kaller oss ofte verdens mest likestilte land. For at det skal stemme, må funksjonshemmede inkluderes.

Likestilling av funksjonshemmede handler om å bestemme over eget liv, ha de samme mulighetene som andre og slippe fordommer og formynderi. Vi krever frihet, selvbestemmelse og likestilling.

Våre menneskerettigheter brytes
FN har satt seg inn i det vi forteller i en fersk rapport fra 125 organisasjoner: Våre menneskerettigheter brytes systematisk hver eneste dag i Norge. Snart kommer FNs anbefalinger til Norge. Nå må de folkevalgte gjøre sitt for å likestille funksjonshemmede:

 • Anerkjenn funksjonshemmede som likestilte borgere, med et fullstendig sett av rettigheter og plikter
 • Ta FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter inn i norsk lov
 • Fjern lover som diskriminerer funksjonshemmede, og sørg slik for å sikre retten til selvbestemmelse og muligheten til å få støtte til å utøve rettslig handleevne

Regjeringen vil arbeide for likeverd for funksjonshemmede. Det svarer ikke på vårt viktigste krav:
Vi krever like muligheter til å delta i samfunnet. Det hjelper ikke å være likeverdig om man ikke er likestilt.

Norges Handikapforbund v/ generalsekretær Sunniva Ørstavik
Unge funksjonshemmede v/generalsekretær Leif-Ove Hansen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon v/generalsekretær Lilly Ann Elvestad
Hørselshemmedes Landsforbund v/ generalsekretær Henrik Peersen
Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen v/leder Berit Vegheim
Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) v/generalsekretær Hedvig Ekberg
Uloba -Independent Living Norge SA v/generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm
Landsforeningen We Shall Overcome v/ leder Kristin Sommerseth
Norges Blindeforbund v/ leder Unn Ljøner Hagen
Norges Døveforbund v/generalsekretær Petter Noddeland

Flere nyheter
 • FN mener: funksjonshemmedes menneskerettigheter er for dårlig ivaretatt
  09. april 2019
  Kommunal ulikhet, svakt diskrimineringslovverk og en omtale av funksjonshemmede preget av sykdoms- og pasientperspektiver, er blant bekymringene fra FN-komitéen i rapporten etter at norske myndigheter ble hørt i Genève. Komitéen bekrefter dermed langt på vei vår kritikk.
 • Vi krever likestilling, ikke likeverd!
  08. april 2019
  Norges største minoritet, funksjonshemmede, har ikke det samme menneskerettslige vernet som andre minoriteter, skriver NHF sammen med ni andre organisasjoner, i en kronikk publisert i Aftenposten.
 • Reisebrev fra Genève.
  28. mars 2019
  Vår interessepolitiske rådgiver Monica Haugen har skrevet reisebrev fra Genève, og CRPD-høringene der.
 • CRPD falt på Stortinget.
  28. mars 2019
  I dag er FN-høringen om hvordan Norge håndterer konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD), over.
  Samtidig som myndighetene har fått kritikk av FN-komiteen. har stortinget behandlet et forslag fra SV - Sosialistisk Venstreparti som ville ha styrket rettighetene til funksjonshemmede.
 • Se FN-høringen på nett!
  28. mars 2019
  Fikk du ikke sett høringen live? Nå er opptak fra begge dagen tilgjengelig.
  Videoen er tekstet og simultantolket på engelsk.
 • Kalender
  26. februar 2019
  Test
Flere artikler