Velmenende, men svak likestillingsstrategi

Velmenende, men svak likestillingsstrategi

I dag har likestillingsminister Linda Hofstad Helleland presentert regjeringens strategi for likestilling av funksjonshemmede. - En slik strategi trengs, men denne er altfor lite offensiv, mener NHF-leder Arne Lein.
19. desember 2018

Allerede i regjeringserklæringen lovet regjeringen å komme med en strategi for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Norges Handikapforbund hadde store forventninger til strategien, som kunne blitt et godt verktøy for å fremme funksjonshemmedes likestilling i samfunnet. I skolen, i arbeidslivet, i kulturlivet, politikken og sosialt, for bare å nevne noe. På alle disse arenaene må mange funksjonshemmede i dag nøye seg med tilskuerplass.

Norges Handikapforbund har vært involvert i arbeidet med strategien gjennom SAFO, som har gitt mange innspill underveis.

– Våre innspill er imidlertid ikke tatt nok hensyn til, sier Arne Lein, forbundsleder i Norges Handikapforbund. – Vi skulle gjerne sett at strategien var enda tydeligere på sammenheng og helhet og enda mer offensiv.

Strategien gir en situasjonsbeskrivelsen av utfordringene i dagens samfunn, men har flere mangler og legger i for liten grad makt bak målsettingen om likestilling.

- Fokuset er for lite på samfunnsutformingen, og i for stor grad på tiltak og tjenester. Dessuten mangler omtalen av viktige områder; som manglende tilgjengelighet på et langt flertall av grunnskolene. Hvis vi ikke tenker likt om hva problemet er, blir også løsningene feil, fortsetter Lein.

Strategiplanen har en tiårshorisont og vil være et viktig grunnlag for videre planarbeid. Innen rammen av strategiplanen skal det utarbeides handlingsplaner.

Barne- og likestillingsdepartementet har et koordineringsansvar i likestillingsarbeidet. Strategien legger opp til at det skal etableres en administrativ arbeidsgruppe på tvers av departementene, for å koordinere arbeidet, men det er ikke lagt opp til tilsvarende koordinering av politikken på viktige samfunnsområder - politikken som skal stake ut kursen og bevilge nødvendige ressurser.

– Uten en politisk samordning mellom ansvarlige departement vil vi neppe få det helhetlige løftet vi trenger for å øke funksjonshemmede deltakelse i samfunnet, sier Lein.

Flere nyheter
 • Landsmøte 2019
  21. mai 2019
  Det går mot landsmøte i Norges Handikapforbund. Landsmøtet avholdes 14.-16. juni, og nå er programmet og landsmøtedokumentene klare.
 • Stort utbytte fra Extra Express
  21. mai 2019
  Totalt 874.000 kroner til 39 NHF-prosjekter ble resultatet fra ExtraExpress denne våren.
 • FN mener: funksjonshemmedes menneskerettigheter er for dårlig ivaretatt
  09. april 2019
  Kommunal ulikhet, svakt diskrimineringslovverk og en omtale av funksjonshemmede preget av sykdoms- og pasientperspektiver, er blant bekymringene fra FN-komitéen i rapporten etter at norske myndigheter ble hørt i Genève. Komitéen bekrefter dermed langt på vei vår kritikk.
 • Vi krever likestilling, ikke likeverd!
  08. april 2019
  Norges største minoritet, funksjonshemmede, har ikke det samme menneskerettslige vernet som andre minoriteter, skriver NHF sammen med ni andre organisasjoner, i en kronikk publisert i Aftenposten.
 • Se FN-høringen på nett!
  28. mars 2019
  Fikk du ikke sett høringen live? Nå er opptak fra begge dagen tilgjengelig.
  Videoen er tekstet og simultantolket på engelsk.
 • Reisebrev fra Genève.
  28. mars 2019
  Vår interessepolitiske rådgiver Monica Haugen har skrevet reisebrev fra Genève, og CRPD-høringene der.
Flere artikler