Tove Linnea Brandvik med i BPA-utvalget

Vår leder Tove Linnea Brandvik er med i utvalget som skal jobbe med å finne løsninger på hvordan BPA-ordningen kan innrettes så funksjonshemmede over hele landet kan leve livet fullt og helt, og ikke bare få dekket basale behov.
20. september 2019

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som gir folk med et assistansebehov praktisk bistand til å gjøre ting som andre kan gjøre selv. Brukerstyringen legger til rette for at den enkelte kan styre sitt eget liv, og leve aktivt og selvstendig, i stedet for å måtte innrette livet etter kommunale rutiner og timeplaner.


BPA ble lovfestet som en individuell rettighet, gjeldende fra 2015, men siden den tid har vi sett at regelverket ikke fungerer i praksis i kommunene. Mange kommuner har en restriktiv tildelingspraksis, som gir et tilbud som ikke dekker folks behov, og utarbeider egne retningslinjer som ikke alltid harmonerer med regelverket.

Livet handler om mye mer enn å stå opp, spise og legge seg

- I dag er det altfor mange som ikke får den hjelpen de trenger og det varierer ekstremt mye fra kommune til kommune. Det lovverket vi har sørger ikke for at vi blir likestilte. Det legger til rette for at vi kan stå opp, legge oss og spise, men livet handler om mye mer enn det, sier NHF-leder Tove Linnea Brandvik.

Brandvik er en av representantene som skal være med i utvalget gjennomgå ordningen i sin helhet og foreslå forbedringer.

Saken fortsetter under bildet.

Tove Linnea Brandvik
Foto: Ivar Kvistum/Handikapnytt

Skal bli et likestillingsverktøy

- Vi har fått en klar oppgave fra regjeringen, sier Brandvik. - Vi skal sørge for at BPA blir et likestillingsverktøy og ikke et helseverktøy, og det er noe som vi i organisasjonene har jobbet hardt for.

Regjeringen har ved flere anledninger, ikke minst gjennom Granavolden-plattformen, satt fokus på likeverd og BPA som likestillingsverktøy som skal bidra til at alle skal kunne delta i samfunnet - fylle dagene med meningsfylt innhold og delta i små og store fellesskap, aktiviteter og fritidstilbud. Nå er dette det viktigste premisset for utvalgets arbeid.

- Et viktig innspill fra brukerne har vært at BPA bør være mer enn en helseordning. Dette tar vi på alvor, og legger som premiss for utvalgets arbeid at BPA skal defineres som et likestillingsverktøy, og ikke bare et helsetilbud. Alle mennesker har grunnleggende behov også utover pleie og omsorg. Det er viktig å kunne fylle dagene med meningsfullt innhold og bestemme over eget liv. Det handler om å leve og ikke bare overleve, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug i en pressemelding på regjeringens nettsider.

Funksjonshemmede sterkt representert

Funksjonshemmedes organisasjoner er sterkt representert i utvalget. Også dette er noe organisasjonene har jobbet hardt for å få til.

Blindeforbundets Sverre Fuglerud, Ulobas Vibeke Melstrøm, brukerrepresentant Sonja Jennie Tobiassen og funkis og forsker Jan Grue er blant dem som skal komme tilbake til oss med gode løsninger til hvordan BPA kan bli et reelt likestillingsverktøy. Det skal skje innen 1. oktober neste år.

Utvalget består i sin helhet av:

Leder: Marianne Skattum, daglig leder, Oslo

Øvrige medlemmer:
Jan Erik Askildsen, dekan, Bergen
Gundla Kvam, pensjonist, Bærums verk
Jan Grue, professor, Oslo
Trond Johnsen, skolesjef, Lillehammer
Leif Birkeland, virksomhetsleder, Haugesund
Sonja Jennie Tobiassen, brukerrepresentant, Tromsø
Trude Wester, direktør, Tromsø
Bente Gravdal, rådmann, Lier
Kjell Wolff, kommunaldirektør, Bergen
Sverre Fuglerud, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Tranby
Vibeke Marøy Melstrøm, ULOBA – Independent Living Norge, Ski
Tove Linnea Brandvig, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Lindås
Torbjørn Furulund, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo

Klikk her for å lese pressemeldingen om utvalget, med utvalgets mandat, på regjeringens nettsider.

Flere nyheter
 • Dette betyr statsbudsjettet for funksjonshemmede
  07. oktober 2019
  Regjeringens forslag til neste års statsbudsjett, er et budsjett som fortsetter å sette funksjonshemmede på sidelinjen. Her er en oversikt over tall og tale på noen av våre viktige områder.
 • Statsbudsjettet for 2020 – ikke et budsjett for likestilling av funksjonshemmede.
  07. oktober 2019
  Regjeringen har lagt fram sitt forslag til neste års statsbudsjett, og vi er skuffet! Vi ser et budsjett som fortsatt setter funksjonshemmede på sidelinjen.
 • Tove Linnea Brandvik med i BPA-utvalget
  20. september 2019
  Vår leder Tove Linnea Brandvik er med i utvalget som skal jobbe med å finne løsninger på hvordan BPA-ordningen kan innrettes så funksjonshemmede over hele landet kan leve livet fullt og helt, og ikke bare få dekket basale behov.
 • Statsbudsjettet 2020 – et budsjett for å oppfylle funksjonshemmedes menneskerettigheter?
  03. oktober 2019
  Mandag legger regjeringen fram sitt forslag til neste års statsbudsjett. Vi ønsker oss et budsjett som setter funksjonshemmedes menneskerettigheter i høysetet
 • Korrupsjonsvarsel i Malawi
  19. september 2019
  Vi har blitt varslet om korrupsjon knyttet til bistandsarbeidet vårt i Malawi. Sakene er under etterforskning, og vi samarbeider tett med norske myndigheter om å rydde opp.
 • Klassekampen: For mye frihet?
  18. september 2019
  Masterstudentene Gine Skurdal og Per Ingar Enger mener vi glemmer assistentenes arbeidsvilkår. NHF-leder Tove Linna Brandvik vil ikke akseptere den motsetningen de to studentene har konstruert mellom folks frihet og selvstendighet og assistentenes arbeidsvilkår, skriver hun i Klassekampen.
Flere artikler