Tilvekst på NHFU-kontoret

Mandag 12. mars fikk ungdomsorganisasjonen vår, NHFU, to nye ansatte: Ingrid Thunem og Kristofer Olai Ravn Stavseng. Og med det har NHFU-administrasjonen nå fem ansatte.
21. mars 2018

NHFU har hatt sterk vekst de siste to årene. Ungdomsorganisasjonen vår har fått etablert et oppegående sentralstyre og er dermed selvstendig etter å ha tilbragt noen år under Handikapforbundets administrasjon. NHFU kan også skilte med flere aktive lokallag og utvalg og et stort antall aktiviteter og samlinger per år. Sentralstyret har dessuten vedtatt en femårsplan, med et hovedmål om å bli enda større, enda tydeligere og enda sterkere. Sammen med de tre andre NHFU-ansatte skal Ingrid og Kristofer jobbe sammen med hele NHFU-organisasjonen for å oppnå målene organisasjonen har satt seg. Klikk her for å lese 5-årsplanen.

            

Ingrid Thunem    
Rådgiver organisasjonsutvikling og prosjektleder seksualitet (70 %)
E-post: ingrid.thunem@nhf.no
Tlf: 465 43 244

Ingrid har allerede vært ansatt i NHFU en stund i 20 prosent gjennom Extrastiftelsen, for å lede NHFUs seksualitetsarbeid, noe hun vil fortsette å gjøre. Ingrid skal i tillegg jobbe med organisasjonsutvikling og prosjekter. Ingrid er 28 år gammel, fra Tromsø og utdannet spesialpedagog. Hun har organisasjonserfaring fra blant annet Natur og Ungdom, Skeiv Ungdom og Cølakiforeningen.

                                   

Kristofer Olai Ravn Stavseng                                      
Rådgiver politikk og kommunikasjon (50 %)         
E-post: kristofer@nhf.no
Tlf: 948 55 843

Kristofer er 25 år gammel og kommer fra Stordal i Møre og Romsdal. Kristofer har en bachelor i retorikk, har erfaring fra ulike organisasjoner og er aktiv i ungdomspolitikken i Oslo. Kristofer skal jobbe med å løfte NHFU politisk og skal ha fokus på kommunikasjon og synlighet i media.

Både Ingrid og Kristofer er ansatt i 50-prosent prosjektstillinger med en varighet på 3 år. Staben består ellers av Sadia Iqbal, som er prosjektleder for et inkluderingsprosjekt for minoriteter, medie- og produksjonsansvarlig Marie Bjørn og NHFU-koordinator Sissel Eidhammer.

                                                                         

         
Sissel Eidhammer
Ungdomskoordinator (100 %)                                                   
E-post: sissel.eidhammer@nhf.no                    
Tlf: 924 890 15


     

Marie Iversen Bjørn   
 
                                                                                                                                  
(Medie)Produksjon og Design-ansvarlig NHFU (50 %)
E-post: marie.bjorn@nhf.no
Tlf: 901 39 117                                                                                                                                                 

                                                                 

                                           

Sadia Jabeen Iqbal 
Prosjektleder mino-prosjekt  (20 %)          
E-post: sadia.iqbal@nhf.no         
Flere nyheter
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  30. mai 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Overraskende skuffende budsjett
  08. oktober 2018
  Likestilingsløftet glimret med sitt fravær når statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram. Stikkordene i år er: store ord, lite innehold og manglende reell satsning.
 • Støtt arbeidet for en tilgjengelig skole
  01. november 2018
  80% av grunnskolene i Norge ikke er tilgjengelige for mange barn med funksjonsnedsettelser. Dette er ikke akseptabelt, og årets julekampanje handler om dette.
 • Sammen om tilgjengelige skoler!
  14. desember 2018
  Nå har flere organisasjoner gått sammen om et brev med krav til regjeringen og KRF om å sikre at alle barne- og ungdomsskoler skal være universelt utformet innen 2030. Sammen er vi sterke, og med din innsats så blir vi enda sterkere
 • Stor BPA-seier
  21. november 2018
  KRF og regjeringen er nå enige om at BPA skal utredes!
 • OXLO-prisen til funkis for første gang
  16. november 2018
  Vi gratulerer Sadia Jabeen Iqbal, NHFU-medlem og leder av NHFUs minoritetsprosjekt med OXLO-prisen. Hun har fått den for sitt enormt viktige arbeidet for at funksjonshemmet minoritetsungdom skal være en del av samfunnslivet.
Flere artikler