Tilvekst på NHFU-kontoret

Mandag 12. mars fikk ungdomsorganisasjonen vår, NHFU, to nye ansatte: Ingrid Thunem og Kristofer Olai Ravn Stavseng. Og med det har NHFU-administrasjonen nå fem ansatte.
21. mars 2018

NHFU har hatt sterk vekst de siste to årene. Ungdomsorganisasjonen vår har fått etablert et oppegående sentralstyre og er dermed selvstendig etter å ha tilbragt noen år under Handikapforbundets administrasjon. NHFU kan også skilte med flere aktive lokallag og utvalg og et stort antall aktiviteter og samlinger per år. Sentralstyret har dessuten vedtatt en femårsplan, med et hovedmål om å bli enda større, enda tydeligere og enda sterkere. Sammen med de tre andre NHFU-ansatte skal Ingrid og Kristofer jobbe sammen med hele NHFU-organisasjonen for å oppnå målene organisasjonen har satt seg. Klikk her for å lese 5-årsplanen.

            

Ingrid Thunem    
Rådgiver organisasjonsutvikling og prosjektleder seksualitet (70 %)
E-post: ingrid.thunem@nhf.no
Tlf: 465 43 244

Ingrid har allerede vært ansatt i NHFU en stund i 20 prosent gjennom Extrastiftelsen, for å lede NHFUs seksualitetsarbeid, noe hun vil fortsette å gjøre. Ingrid skal i tillegg jobbe med organisasjonsutvikling og prosjekter. Ingrid er 28 år gammel, fra Tromsø og utdannet spesialpedagog. Hun har organisasjonserfaring fra blant annet Natur og Ungdom, Skeiv Ungdom og Cølakiforeningen.

                                   

Kristofer Olai Ravn Stavseng                                      
Rådgiver politikk og kommunikasjon (50 %)         
E-post: kristofer@nhf.no
Tlf: 948 55 843

Kristofer er 25 år gammel og kommer fra Stordal i Møre og Romsdal. Kristofer har en bachelor i retorikk, har erfaring fra ulike organisasjoner og er aktiv i ungdomspolitikken i Oslo. Kristofer skal jobbe med å løfte NHFU politisk og skal ha fokus på kommunikasjon og synlighet i media.

Både Ingrid og Kristofer er ansatt i 50-prosent prosjektstillinger med en varighet på 3 år. Staben består ellers av Sadia Iqbal, som er prosjektleder for et inkluderingsprosjekt for minoriteter, medie- og produksjonsansvarlig Marie Bjørn og NHFU-koordinator Sissel Eidhammer.

                                                                         

         
Sissel Eidhammer
Ungdomskoordinator (100 %)                                                   
E-post: sissel.eidhammer@nhf.no                    
Tlf: 924 890 15


     

Marie Iversen Bjørn   
 
                                                                                                                                  
(Medie)Produksjon og Design-ansvarlig NHFU (50 %)
E-post: marie.bjorn@nhf.no
Tlf: 901 39 117                                                                                                                                                 

                                                                 

                                           

Sadia Jabeen Iqbal 
Prosjektleder mino-prosjekt  (20 %)          
E-post: sadia.iqbal@nhf.no         
Flere nyheter
 • Vi søker tre gode hoder
  09. april 2018
  Er du en samfunnsengasjert formidler, et politisk dyr eller brenner du for inkluderende utviklingsarbeid? Vi søker etter en kommunikasjonsrågiver, en interessepolitisk rådgiver og en bistandsrådgiver.
 • Tilvekst på NHFU-kontoret
  21. mars 2018
  Mandag 12. mars fikk ungdomsorganisasjonen vår, NHFU, to nye ansatte: Ingrid Thunem og Kristofer Olai Ravn Stavseng. Og med det har NHFU-administrasjonen nå fem ansatte.
 • Vi trenger en bedre BPA-ordning
  08. februar 2018
  Flere undersøkelser viser at ordningen brukerstyrt personlig assistanse ikke fungerer etter hensikten. Vi har invitert nøkkelpersoner fra politikken, ombudsordningen og aktuelle organisasjoner til dialog om hvordan ordningen kan bli bedre.
 • Retningslinjer for seksuell trakassering
  18. april 2018
  Før jul sendte forbundsleder Arne Lein en klar melding om at han og ledelsen i NHF tar avstand fra seksuell trakassering og vil gjøre sitt for å hindre en slik kultur i Handikapforbundet. Nå har sentralstyret vedtatt egne retningslinjer for seksuell trakassering.
 • 1. mars er det slutt på ferjerabatten for NAV-biler
  22. februar 2018
  Rabattordningen på ferjer for biler kjøpt med støtte fra NAV opphører 1. mars. Vegvesenet begrunner endringen med at rabattordningen blir teknisk krevende når autopass innføres på ferjene. Arne Lein mener begrunnelsen bygger på en objektiv feil, noe han har påpekt i et brev til Vegvesenet.
 • Midlertidige jobber får ikke funksjonshemmede i jobb
  15. februar 2018
  En ny rapport viser at økt bruk av midlertidige ansettelser ikke bidrar til at funksjonshemmede kommer i jobb. Nå er arbeidsmiljøloven oppe i Stortinget på nytt og Handikapforbundet foreslår flere viktige tiltak.
Flere artikler