Støtt oss i BPA-kampen!

Årets jule-innsamlingskampanje er i gang og den handler om kampen for brukerstyrt personlig assistanse, BPA – for å leve, ikke bare overleve!
08. november 2019


Mange funksjonshemmede har sine liv stående på vent, mens de fortvilet kjemper for å få den BPA-assistansen de trenger og har rett på. Beslutningen om hvem som får assistansehjelp, hvor ofte og hvor mye, forskjellig fra saksbehandler til saksbehandler, fra bydel til bydel og fra kommune til kommune. Noe så tilfeldig som postnummeret kan avgjøre. Slik kan det ikke være! 

En av de som kjenner dette problemet så altfor godt er Monica Haugen. Hun jobber som rådgiver hos oss i Norges Handikapforbund, og hun mottar jevnlig henvendelser fra fortvilte personer som ikke får den assistansen de trenger. I årets julekampanje har hun skrevet et brev der hun forteller sin historie om hvordan hun selv det er å leve med en stadig usikkerhet rundt kommunens vedtak. Hvordan blir neste år? Eller neste måned?

Bilde av julebrevet fra Monica

Last ned hele brevet fra Monica her.

For noen handler det om å unngå å bli plassert på institusjon eller å bli isolert hjemme, når de egentlig burde fått assistanse til å være aktive i samfunnet. Til å kunne ta utdannelse, til å være med venner, til å følge opp barna og til å kunne bidra i samfunnet. For andre igjen handler det om en kamp for å få nok assistanse til helt grunnleggende behov som for eksempel å stå opp, spise og gå på do.

Jeg håper du blir med oss i kampen for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)! 
Du kan sende sms med kodeord assistanse til 2160 - da støtter du med 90kr,
Du kan velge et annet støttebeløp her.
Med ditt bidrag skal vi kjempe for å endre menneskers liv! Tusen takk!

Flere nyheter
 • Støtt oss i BPA-kampen!
  08. november 2019
  Årets jule-innsamlingskampanje er i gang og den handler om kampen for brukerstyrt personlig assistanse, BPA – for å leve, ikke bare overleve!
 • YS' likestillingspris til NHFU
  21. oktober 2019
  Gratulerer til ungdomsorganisasjonen vår, NHFU, som er tildelt YS' likestillingspris for sitt arbeid mot diskriminering av funksjonshemmede. NHFU er glad for prisen, men er tydelige på at prisen forplikter fagforeningen.
 • Høring i Familie- og kulturkomiteen
  24. oktober 2019
  - Likestillingspolitikk skal ikke sikre like tiltak for mennesker men tiltak som gir like muligheter, fortalte NHF-leder under den siste høringen i forbindelse med statsbudsjettet 2020.
 • Høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen
  24. oktober 2019
  - Vi har som organisasjoner tydelige krav og forventninger til et statsbudsjett som bidrar til at funksjonshemmedes menneskerettigheter oppnås som en konsekvens av politiske strategiske valg og prioriteringer, sa forbundsleder i NHF sin innledning under budsjetthøringen på Stortinget.
 • Feil om Funkisdagen i fastgiverbrevet for oktober
  18. oktober 2019
  Vi har dessverre kommet til å skrive at vi hadde Funkisdager i Bergen og Stavanger i år. Riktige byer er Bergen og Trondheim.
 • Krever et krafttak for universell utforming
  18. oktober 2019
  Regjeringen har bedt om våre innspill til den nye handlingsplanen for universell utforming. Vi har gitt klar beskjed om at det må tas solide grep for å skape et universelt utformet og ikke-diskriminerende samfunn.
Flere artikler