Støtt arbeidet for en tilgjengelig skole

80% av grunnskolene i Norge ikke er tilgjengelige for mange barn med funksjonsnedsettelser. Dette er ikke akseptabelt, og årets julekampanje handler om dette.
01. november 2018

Noen funksjonshemmede barn går på nærskolen, men får bare delta i felles aktiviteter i egne deler av skolebygget. Altfor mange må gå på en annen skole – borte fra vennene de vokser opp sammen med.  Det er diskriminering av barn og kan få store følger for barnet.

– Foreldrene mine ble fortalt at jeg burde gå på spesialskole, fordi jeg satt i rullestol. De fikk beskjed om at det var det beste alternativet for «sånne som meg». Fordi skolen ikke var fysisk tilgjengelig for rullestolbrukere, forteller Marianne Knudsen, nestleder i Norges Handikapforbunds Ungdom. 
Hun har selv erfart hvor hardt det er å bli stengt ute av samfunnet.
– Mine foreldre måtte virkelig stå på og kjempet hardt i flere år slik at skolen skulle bli mer tilgjengelig. Det ble aldri 100 %, for det var alltid nødvendig med nye kamper, slik at jeg kunne komme frem og delta. Da jeg ble eldre begynte jeg å ta kampene selv.

Derfor oppfordrer hun alle til å støtte årets julekampanje og kampen for en tilgjengelig hverdag for alle barn. 

– I dag står det 6-åringer utenfor skolen sin som aldri får muligheten til å gå der. Jeg kjemper for dem. Jo flere vi er som sier i fra og kjemper, jo lettere er det å bli hørt. Du kan gjøre en forskjell. Bli med å kjempe sammen med meg!

Støtt arbeidet ved å følge denne linken: Julekampanje.
Du kan også sende SMS med kodeord «Skole» til 2160, da støtter du arbeidet med 150 kroner. 

Flere nyheter
 • Nei til drosjeendringer
  20. desember 2018
  NHF har levert høringssvar til regjeringens forslag til endringer i drosjereguleringen. Vi er opptatt av å sikre en drosjepolitikk som fører til et godt og forutsigbart drosjetilbud i hele landet og reagerer på at høringen i svært liten grad omtaler tilbudet til funksjonshemmede.
 • KOMMUNEVALGET 2019: Bli med på idedugnad!
  12. januar 2019
  Til høsten er det valg, og vi skal sørge for at politikerne hører, ser og føler oss og sakene vi kjemper for. Vi ruster opp med idedugnader for å finne ut hvordan vi får satt vår agenda på politikernes dagsorden!
 • Velmenende, men svak likestillingsstrategi
  19. desember 2018
  I dag har likestillingsminister Linda Hofstad Helleland presentert regjeringens strategi for likestilling av funksjonshemmede. - En slik strategi trengs, men denne er altfor lite offensiv, mener NHF-leder Arne Lein.
 • Ingen jubelstemning enda
  18. januar 2019
  Torsdag kveld la den nye flertallsregjeringen fram Granavolden-erklæringen. BPA trekkes fram som satsning, etter flere år med store problemer rundt ordningen. NHF er fornøyd, men avventer med å slippe jubelen løs.
 • Sammen om tilgjengelige skoler!
  14. desember 2018
  Nå har flere organisasjoner gått sammen om et brev med krav til regjeringen og KRF om å sikre at alle barne- og ungdomsskoler skal være universelt utformet innen 2030. Sammen er vi sterke, og med din innsats så blir vi enda sterkere
 • Stor BPA-seier
  21. november 2018
  KRF og regjeringen er nå enige om at BPA skal utredes!
Flere artikler