Stopp hatprat!

Stopp hatprat-kampanjen i Norge ledes i dag fra Handikapforbundets Oslo-kontor. Les kampanjens beskrivelse av hva hatprat er og finn gode råd om hvordan du kan stoppe hatprat, i kampanjens egen bruksanvisning.
27. januar 2016

Hatprat er tekst, ord, bilder og symboler som senker menneskeverd. Internett er et offentlig rom, og selv om du poster noe på din private blogg eller facebook-konto ytrer du deg altså i det offentlige og må ta eventuelle konsekvenser av det. Hat avler hat, skaper diskriminering og får alvorlige konsekvenser i menneskers liv. Derfor er det viktig å stoppe spiralen av hatefulle ytringer på internett.

Oppskrift på hvordan vi skal møte hatprat og diskriminering

Å dele positive opplevelser og bruk av humor, fakta, kildekritikk og inkluderende ordbruk er de beste metodene å møte hatprat med.

Møter du hatprat på bloggen din, i kommentarfelt eller på facebook gjør du slik:

 • Svar direkte til hatprateren på en hyggelig måte for å fremme dialog fremfor debatt, f.eks. ved å rose vedkommende for at han eller hun er engasjert.
  Dialog handler om å lære og forstå, mens debatter handler om å vinne.
 • Bruk inkluderende ord for å beskrive samfunnet vårt som den helheten det faktisk består av med alle individers unike identiteter og karakteristika.
  F.eks.: De av oss som er funksjonshemmede, de av oss som er bevegelseshemmede, de av oss som er jøder, de av oss som er muslimer, de av oss som er kvinner, de av oss som er homofile etc.
 • Bruk fakta som støtter din sak og spør hatprateren hvilke kilder vedkommende bruker.
  Ingenting er mer troverdig enn å ha etablerte og respekterte eksperter og forskning på sin side.
 • Beskriv så mange positive opplevelser du har med den gruppen hatpratet gjelder.
  Da viser du at hatprateren ikke har noe å frykte når vedkommende møter mennesker han eller hun ikke har kjennskap til fra før.
 • FNs menneskerettsartikkel nr. 1 er et kraftig argument hvis hatprateren fortsetter:
  «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.»
  Ytringsfriheten er altså bare én del blant mange deler som utgjør vårt menneskeverd og noe alle av oss har et ansvar for å bruke fornuftig, ikke noe å gjemme seg bak eller flagge høyt og aleine.
 • Bruk humor og selvironi som en siste utvei hvis hatprateren ikke gir seg.
  Ingenting er mer irriterende for hatprateren enn å vise at vi ikke tar det vedkommende sier inn over oss eller på alvor.
 • Hvis hatprateren ikke gir seg: anmeld til politiet og registrer det hele på ikkefinndegidet.no.
  Dette er veldig viktig å gjøre for at myndighetene skal forstå omfanget og alvoret av hatprat, og for at de skal få så nyttige verktøy som mulig (rapportering, statistikk o.l.) for å kunne følge opp og iverksette tiltak.

Hva er hatprat?

Hatprat er tekst, ord, bilder og symboler som senker menneskeverd. Internett er et offentlig rom, og selv om du poster noe på din private blogg eller facebook-konto ytrer du deg altså i det offentlige og må ta eventuelle konsekvenser av det.

Det er ikke intensjonen bak det en sier som betyr noe, det er konsekvensen for den eller de det snakkes til og om. Å unnskylde seg med at «det bare var tull» eller «ment som humor» holder altså ikke: det er det en faktisk får mennesker til å føle og gjøre med det en sier som er et hatefulle og diskriminerende. 

Hatprat oppstår ikke på internett

Hatet som ytres kommer fra en forståelse av hvordan samfunnets normer skal være og forventninger til disse normene.

Vi har jo alle sammen mange privilegier i kraft av hvilket land vi bor vi, kulturen vi arver og hvilke grupper man tilhører. Det at mange av oss kan bruke trapper istedenfor heis er for eksempel et privilegium. Også det at mange av oss har en hvit hudfarge er et privilegium. Felles for de fleste privilegier er at disse er usynlige for de av oss som har dem. Vi tenker ikke over dem i det daglige; det bare er sånn.

Felles for hatpraterne er at de blir redde når de føler at deres privilegier trues. De tenker «Hvorfor endre noe som alltid har vært sånn og som fungerer fint?» For eksempel når de aller fleste nye boliger skal bygges tilgjengelige for rullestolbrukere, eller når det er religionsfrihet. 

De tenker altså ikke over at verden er i stadig utvikling og endring, og at nye behov og tilpasninger må imøtekommes så ingen føler seg utenfor brorskapet som FN-konvensjonen sier.

Denne tenkningen fører til redsel, og for mange av oss blir denne redselen så sterk at den kommer til uttrykk gjennom å søke sammen med andre som er like redde som oss selv, og i alt for mange tilfeller: også gjennom hatprat.

Hat avler hat

Det viser seg at hatet vokser når man søker sammen med andre som hater det samme, og når hatet blir møtt med krass motstand tilbake.

Debatter i kommentarfelt modereres altså ikke av seg selv som man tidligere har trodd. Det lille av forskning på hatprat-feltet i Norge som finnes viser at dialog, altså det å lære og forstå gjennom de overstående fakta, er veien å gå.

Det er en lang vei å gå, og vi må derfor hele tiden minne oss selv på at hatpraterne bare er redde og at de trenger vår kunnskap og våre erfaringer for å forstå at deres privilegier ikke er truet, og at de ikke behøver å være redde for at de skal bli det.

Stopp hatprat-kampanjen

Norges Handikapforbund samarbeider tett med Stopp hatprat-kampanjen her i Norge, og det er deres bruksanvisning og forklaring vi har gjengitt her.

Ingrid Aspelund er leder i Stopp hatprats norske sekretariat, og leder for tiden kampanjen fra Norges Handikapforbunds Oslo-kontor. Du kan les mer om Ingrid og kampanjen, som blei starta av Europarådets ungdomsavdeling, i nettutgaven av vårt medlemsblad Handikapnytt, og mer om eksempler og flere tips på www.facebook.com/stopphatprat.  

Husk også å rapportere hatprat på ikkefinndegidet.no, og ikke minst: anmeld hatprat til politiet!

Flere nyheter
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  30. mai 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Dine fem minutter er med på å skape en attraktiv organisasjon for alle
  06. september 2018
  Hva vil gjøre medlemskapet givende for deg? Dette er ett av spørsmålene vi trenger svar på i vår nye undersøkelse.
 • Kritisk til endringsforslag om bil
  01. juni 2018
  Regjeringen har foreslått å endre bilstønadsordningen for gruppe 2-biler, og Handikapforbundet har sendt et svært kritisk høringssvar. Forslaget går blant annet ut på å endre dagens låneordning til en tilskuddsordning, noe som kan gjøre bilordningen både dårligere og dyrere.
 • Overraskende skuffende budsjett
  08. oktober 2018
  Likestilingsløftet glimret med sitt fravær når statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram. Stikkordene i år er: store ord, lite innehold og manglende reell satsning.
 • Ny leiar valt i Noregs Handikapforbunds Ungdom
  17. oktober 2018
  I helga vart Tamarin Varner (28) frå Sotra valt til ny leiar på landsmøtet til Noregs Handikapforbunds Ungdom (NHFU). Med seg på laget får ho Marianne Knudsen (19) frå Trondheim som 1. nestleiar og Gabriel Wilhelmsen Hoff (22) frå Drøbak som 2. nestleiar.
 • Kalenderen og et nytt nummer av Handikapnytt er på vei til deg
  24. august 2018
  Nå er Handikapforbundets kalender for 2019 klar. Denne gang har vi valgt engasjement og deltagelse som en rød tråd gjennom kalenderen. Dette er vist med flotte bilder og gode historier hentet fra tidligere utgaver av Handikapnytt.
Flere artikler