Sørg for at også funksjonshemmede barn får utdanning!
Foto: Sunra Lambert Baj/NHF

Sørg for at også funksjonshemmede barn får utdanning!

Bare et av ti funksjonshemmede barn i fattige land får gå på skolen. Når Norge og andre bistandsland møtes på finansieringskonferansen for utdanning neste uke, bør de sikre at midlene de gir går til inkluderende utdanning.
25. januar 2018

FNs menneskerettigheter sier at alle barn har rett til å gå på skole. Denne retten brytes altfor ofte overfor funksjonshemmede. I dag er det over 50 millioner barn over hele verden som ikke går på skolen. Funksjonsnedsettelser er en av de viktigste grunnene.

Barn som ikke får skolegang mister muligheten til å leke, lære og utvikle seg sammen med jevnaldrende, og får som voksne heller ikke mulighet til å jobbe og forsørge seg selv. Skole og utdanning er et av de viktigste virkemidlene for å bekjempe global fattigdom og gi funksjonshemmede mulighet til bedre levekår og reell samfunnsdeltakelse. Derfor er det avgjørende viktig å sikre at funksjonshemmede blir inkludert når det gjøres internasjonale løft for å sikre at alle barn skal få utdanning.

I begynnelsen av februar gjøres et slikt løft, når bistandsorganisasjonen Globalt Partnerskap for Utdanning (GPE), avholder en finansieringskonferanse i Senegals hovedstad Dakar. GPE jobber for å gi barn i fattige og konfliktherjede land utdanning.

Norge har tatt en internasjonal lederrolle for å få utdanning høyere opp på den internasjonale agendaen, og i fjor var Norge den tredje største bistandsyteren til GPE.

Norges nyutnevnte bistandsminister Nikolai Astrup vil trolig gjeste konferansen i Dakar, sammen med flere statsledere, næringslivsaktører og organisasjoner. Sammen med de andre organisasjonene i Global Campaign for Education (GCE) ber vi Astrup og norske myndigheter om å sikre at Norge fortsetter å lede an, og samtidig sikre at midlene vi bidrar med går til inkluderende utdanning.

Klikk her for å lese brevet GCE har sendt til Nikolai Astrup

Klikk her for å lese mer om GPE og finansieringskonferansen

Klikk her for å lese mer om hvordan Norges Handikapforbund jobber med inkluderende utdanning

Flere nyheter
 • Funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes
  15. februar 2019
  NHF er en av 125 norske organisasjoner som står samlet bak en ny rapport til FN, som tydelig viser at funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes. I mars reiser vi til FN-komiteen for å legge press på myndighetene om å innfri funksjonshemmedes rettigheter.
 • Dårlig forslag om nye lånekriterier
  15. februar 2019
  Regjeringen vil endre kriteriene for lån fra Husbanken. Endringene innebærer et angrep på universell utforming og livsløpsboligen.
 • KOMMUNEVALGET 2019: Bli med på idedugnad!
  12. januar 2019
  Til høsten er det valg, og vi skal sørge for at politikerne hører, ser og føler oss og sakene vi kjemper for. Vi ruster opp med idedugnader for å finne ut hvordan vi får satt vår agenda på politikernes dagsorden!
 • Velmenende, men svak likestillingsstrategi
  19. desember 2018
  I dag har likestillingsminister Linda Hofstad Helleland presentert regjeringens strategi for likestilling av funksjonshemmede. - En slik strategi trengs, men denne er altfor lite offensiv, mener NHF-leder Arne Lein.
 • Ingen jubelstemning enda
  18. januar 2019
  Torsdag kveld la den nye flertallsregjeringen fram Granavolden-erklæringen. BPA trekkes fram som satsning, etter flere år med store problemer rundt ordningen. NHF er fornøyd, men avventer med å slippe jubelen løs.
 • Nei til drosjeendringer
  20. desember 2018
  NHF har levert høringssvar til regjeringens forslag til endringer i drosjereguleringen. Vi er opptatt av å sikre en drosjepolitikk som fører til et godt og forutsigbart drosjetilbud i hele landet og reagerer på at høringen i svært liten grad omtaler tilbudet til funksjonshemmede.
Flere artikler