Sørg for at også funksjonshemmede barn får utdanning!
Foto: Sunra Lambert Baj/NHF

Sørg for at også funksjonshemmede barn får utdanning!

Bare et av ti funksjonshemmede barn i fattige land får gå på skolen. Når Norge og andre bistandsland møtes på finansieringskonferansen for utdanning neste uke, bør de sikre at midlene de gir går til inkluderende utdanning.
25. januar 2018

FNs menneskerettigheter sier at alle barn har rett til å gå på skole. Denne retten brytes altfor ofte overfor funksjonshemmede. I dag er det over 50 millioner barn over hele verden som ikke går på skolen. Funksjonsnedsettelser er en av de viktigste grunnene.

Barn som ikke får skolegang mister muligheten til å leke, lære og utvikle seg sammen med jevnaldrende, og får som voksne heller ikke mulighet til å jobbe og forsørge seg selv. Skole og utdanning er et av de viktigste virkemidlene for å bekjempe global fattigdom og gi funksjonshemmede mulighet til bedre levekår og reell samfunnsdeltakelse. Derfor er det avgjørende viktig å sikre at funksjonshemmede blir inkludert når det gjøres internasjonale løft for å sikre at alle barn skal få utdanning.

I begynnelsen av februar gjøres et slikt løft, når bistandsorganisasjonen Globalt Partnerskap for Utdanning (GPE), avholder en finansieringskonferanse i Senegals hovedstad Dakar. GPE jobber for å gi barn i fattige og konfliktherjede land utdanning.

Norge har tatt en internasjonal lederrolle for å få utdanning høyere opp på den internasjonale agendaen, og i fjor var Norge den tredje største bistandsyteren til GPE.

Norges nyutnevnte bistandsminister Nikolai Astrup vil trolig gjeste konferansen i Dakar, sammen med flere statsledere, næringslivsaktører og organisasjoner. Sammen med de andre organisasjonene i Global Campaign for Education (GCE) ber vi Astrup og norske myndigheter om å sikre at Norge fortsetter å lede an, og samtidig sikre at midlene vi bidrar med går til inkluderende utdanning.

Klikk her for å lese brevet GCE har sendt til Nikolai Astrup

Klikk her for å lese mer om GPE og finansieringskonferansen

Klikk her for å lese mer om hvordan Norges Handikapforbund jobber med inkluderende utdanning

Flere nyheter
 • Vi trenger en bedre BPA-ordning
  08. februar 2018
  Flere undersøkelser viser at ordningen brukerstyrt personlig assistanse ikke fungerer etter hensikten. Norges Handikapforbund etterlyser nå en styrking av rettigheten, særlig med tanke på at ordningen må gi muligheter for samfunnsdeltakelse.
 • NHFU inviterer til årets sommeropplevelse
  23. mai 2018
  NHFU har nå sendt ut invitasjoner til årets sommerleir: "Yes we fight and meditate too". Leiren beskrives som "En rå sommeropplevelse over 5 dager."
 • Retningslinjer for seksuell trakassering
  18. april 2018
  Før jul sendte forbundsleder Arne Lein en klar melding om at han og ledelsen i NHF tar avstand fra seksuell trakassering og vil gjøre sitt for å hindre en slik kultur i Handikapforbundet. Nå har sentralstyret vedtatt egne retningslinjer for seksuell trakassering.
 • Vi søker etter ny generalsekretær
  07. mai 2018
  Vår nåværende generalsekretær går av med pensjon høsten 2018, og nå ser vi etter en ny, erfaren og inspirerende generalsekretær som kan lede det daglige arbeidet vårt.
 • Vi søker tre gode hoder
  09. april 2018
  Er du en samfunnsengasjert formidler, et politisk dyr eller brenner du for inkluderende utviklingsarbeid? Vi søker etter en kommunikasjonsrågiver, en interessepolitisk rådgiver og en bistandsrådgiver.
 • Tilvekst på NHFU-kontoret
  21. mars 2018
  Mandag 12. mars fikk ungdomsorganisasjonen vår, NHFU, to nye ansatte: Ingrid Thunem og Kristofer Olai Ravn Stavseng. Og med det har NHFU-administrasjonen nå fem ansatte.
Flere artikler