Sørg for at også funksjonshemmede barn får utdanning!
Foto: Sunra Lambert Baj/NHF

Sørg for at også funksjonshemmede barn får utdanning!

Bare et av ti funksjonshemmede barn i fattige land får gå på skolen. Når Norge og andre bistandsland møtes på finansieringskonferansen for utdanning neste uke, bør de sikre at midlene de gir går til inkluderende utdanning.
25. januar 2018

FNs menneskerettigheter sier at alle barn har rett til å gå på skole. Denne retten brytes altfor ofte overfor funksjonshemmede. I dag er det over 50 millioner barn over hele verden som ikke går på skolen. Funksjonsnedsettelser er en av de viktigste grunnene.

Barn som ikke får skolegang mister muligheten til å leke, lære og utvikle seg sammen med jevnaldrende, og får som voksne heller ikke mulighet til å jobbe og forsørge seg selv. Skole og utdanning er et av de viktigste virkemidlene for å bekjempe global fattigdom og gi funksjonshemmede mulighet til bedre levekår og reell samfunnsdeltakelse. Derfor er det avgjørende viktig å sikre at funksjonshemmede blir inkludert når det gjøres internasjonale løft for å sikre at alle barn skal få utdanning.

I begynnelsen av februar gjøres et slikt løft, når bistandsorganisasjonen Globalt Partnerskap for Utdanning (GPE), avholder en finansieringskonferanse i Senegals hovedstad Dakar. GPE jobber for å gi barn i fattige og konfliktherjede land utdanning.

Norge har tatt en internasjonal lederrolle for å få utdanning høyere opp på den internasjonale agendaen, og i fjor var Norge den tredje største bistandsyteren til GPE.

Norges nyutnevnte bistandsminister Nikolai Astrup vil trolig gjeste konferansen i Dakar, sammen med flere statsledere, næringslivsaktører og organisasjoner. Sammen med de andre organisasjonene i Global Campaign for Education (GCE) ber vi Astrup og norske myndigheter om å sikre at Norge fortsetter å lede an, og samtidig sikre at midlene vi bidrar med går til inkluderende utdanning.

Klikk her for å lese brevet GCE har sendt til Nikolai Astrup

Klikk her for å lese mer om GPE og finansieringskonferansen

Klikk her for å lese mer om hvordan Norges Handikapforbund jobber med inkluderende utdanning

Flere nyheter
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  30. mai 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Dine fem minutter er med på å skape en attraktiv organisasjon for alle
  06. september 2018
  Hva vil gjøre medlemskapet givende for deg? Dette er ett av spørsmålene vi trenger svar på i vår nye undersøkelse.
 • Kritisk til endringsforslag om bil
  01. juni 2018
  Regjeringen har foreslått å endre bilstønadsordningen for gruppe 2-biler, og Handikapforbundet har sendt et svært kritisk høringssvar. Forslaget går blant annet ut på å endre dagens låneordning til en tilskuddsordning, noe som kan gjøre bilordningen både dårligere og dyrere.
 • Overraskende skuffende budsjett
  08. oktober 2018
  Likestilingsløftet glimret med sitt fravær når statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram. Stikkordene i år er: store ord, lite innehold og manglende reell satsning.
 • Ny leiar valt i Noregs Handikapforbunds Ungdom
  17. oktober 2018
  I helga vart Tamarin Varner (28) frå Sotra valt til ny leiar på landsmøtet til Noregs Handikapforbunds Ungdom (NHFU). Med seg på laget får ho Marianne Knudsen (19) frå Trondheim som 1. nestleiar og Gabriel Wilhelmsen Hoff (22) frå Drøbak som 2. nestleiar.
 • Kalenderen og et nytt nummer av Handikapnytt er på vei til deg
  24. august 2018
  Nå er Handikapforbundets kalender for 2019 klar. Denne gang har vi valgt engasjement og deltagelse som en rød tråd gjennom kalenderen. Dette er vist med flotte bilder og gode historier hentet fra tidligere utgaver av Handikapnytt.
Flere artikler