Sørg for at også funksjonshemmede barn får utdanning!
Foto: Sunra Lambert Baj/NHF

Sørg for at også funksjonshemmede barn får utdanning!

Bare et av ti funksjonshemmede barn i fattige land får gå på skolen. Når Norge og andre bistandsland møtes på finansieringskonferansen for utdanning neste uke, bør de sikre at midlene de gir går til inkluderende utdanning.
25. januar 2018

FNs menneskerettigheter sier at alle barn har rett til å gå på skole. Denne retten brytes altfor ofte overfor funksjonshemmede. I dag er det over 50 millioner barn over hele verden som ikke går på skolen. Funksjonsnedsettelser er en av de viktigste grunnene.

Barn som ikke får skolegang mister muligheten til å leke, lære og utvikle seg sammen med jevnaldrende, og får som voksne heller ikke mulighet til å jobbe og forsørge seg selv. Skole og utdanning er et av de viktigste virkemidlene for å bekjempe global fattigdom og gi funksjonshemmede mulighet til bedre levekår og reell samfunnsdeltakelse. Derfor er det avgjørende viktig å sikre at funksjonshemmede blir inkludert når det gjøres internasjonale løft for å sikre at alle barn skal få utdanning.

I begynnelsen av februar gjøres et slikt løft, når bistandsorganisasjonen Globalt Partnerskap for Utdanning (GPE), avholder en finansieringskonferanse i Senegals hovedstad Dakar. GPE jobber for å gi barn i fattige og konfliktherjede land utdanning.

Norge har tatt en internasjonal lederrolle for å få utdanning høyere opp på den internasjonale agendaen, og i fjor var Norge den tredje største bistandsyteren til GPE.

Norges nyutnevnte bistandsminister Nikolai Astrup vil trolig gjeste konferansen i Dakar, sammen med flere statsledere, næringslivsaktører og organisasjoner. Sammen med de andre organisasjonene i Global Campaign for Education (GCE) ber vi Astrup og norske myndigheter om å sikre at Norge fortsetter å lede an, og samtidig sikre at midlene vi bidrar med går til inkluderende utdanning.

Klikk her for å lese brevet GCE har sendt til Nikolai Astrup

Klikk her for å lese mer om GPE og finansieringskonferansen

Klikk her for å lese mer om hvordan Norges Handikapforbund jobber med inkluderende utdanning

Flere nyheter
 • Inviterer til dialog for å bedre BPA-ordningen
  08. februar 2018
  Flere undersøkelser viser at ordningen brukerstyrt personlig assistanse ikke fungerer etter hensikten. Tirsdag 27. februar arrangerer Handikapforbundet et BPA-seminar der hensikten er å drøfte hvordan ordningen kan bli bedre.
 • Midlertidige jobber får ikke funksjonshemmede i jobb
  15. februar 2018
  En ny rapport viser at økt bruk av midlertidige ansettelser ikke bidrar til at funksjonshemmede kommer i jobb. Nå er arbeidsmiljøloven oppe i Stortinget på nytt og Handikapforbundet foreslår flere viktige tiltak.
 • Ny diskrimineringslov og klageinstans
  19. januar 2018
  Nå gjelder den nye likestillings– og diskrimineringsloven, og det er diskrimineringsnemnda som skal behandle klager. Her får du oversikt over viktige endringer i loven og hvordan du kan gå fram for å klage.
 • Har du fått medlemskontingenten?
  16. januar 2018
  Nå skal alle medlemmene våre ha fått årets medlemskontingent i posten. Hvert eneste medlem er viktig for oss, så vi håper at flest mulig vil bli med oss videre!
 • 1. mars er det slutt på ferjerabatten for NAV-biler
  22. februar 2018
  Rabattordningen på ferjer for biler kjøpt med støtte fra NAV opphører 1. mars. Vegvesenet begrunner endringen med at rabattordningen blir teknisk krevende når autopass innføres på ferjene. Arne Lein mener begrunnelsen bygger på en objektiv feil, noe han har påpekt i et brev til Vegvesenet.
 • Lyse utsikter for hjelpemiddelformidlingen
  31. januar 2018
  Vil framtidens hjelpemiddelordning preges av enklere formidling og mer brukermedvirkning enn i dag? Svaret kan være ja, etter at Stortinget tirsdag vedtok å be regjeringen sørge for flere forbedringer på hjelpemiddelområdet.
Flere artikler