Sørg for at også funksjonshemmede barn får utdanning!
Foto: Sunra Lambert Baj/NHF

Sørg for at også funksjonshemmede barn får utdanning!

Bare et av ti funksjonshemmede barn i fattige land får gå på skolen. Når Norge og andre bistandsland møtes på finansieringskonferansen for utdanning neste uke, bør de sikre at midlene de gir går til inkluderende utdanning.
25. januar 2018

FNs menneskerettigheter sier at alle barn har rett til å gå på skole. Denne retten brytes altfor ofte overfor funksjonshemmede. I dag er det over 50 millioner barn over hele verden som ikke går på skolen. Funksjonsnedsettelser er en av de viktigste grunnene.

Barn som ikke får skolegang mister muligheten til å leke, lære og utvikle seg sammen med jevnaldrende, og får som voksne heller ikke mulighet til å jobbe og forsørge seg selv. Skole og utdanning er et av de viktigste virkemidlene for å bekjempe global fattigdom og gi funksjonshemmede mulighet til bedre levekår og reell samfunnsdeltakelse. Derfor er det avgjørende viktig å sikre at funksjonshemmede blir inkludert når det gjøres internasjonale løft for å sikre at alle barn skal få utdanning.

I begynnelsen av februar gjøres et slikt løft, når bistandsorganisasjonen Globalt Partnerskap for Utdanning (GPE), avholder en finansieringskonferanse i Senegals hovedstad Dakar. GPE jobber for å gi barn i fattige og konfliktherjede land utdanning.

Norge har tatt en internasjonal lederrolle for å få utdanning høyere opp på den internasjonale agendaen, og i fjor var Norge den tredje største bistandsyteren til GPE.

Norges nyutnevnte bistandsminister Nikolai Astrup vil trolig gjeste konferansen i Dakar, sammen med flere statsledere, næringslivsaktører og organisasjoner. Sammen med de andre organisasjonene i Global Campaign for Education (GCE) ber vi Astrup og norske myndigheter om å sikre at Norge fortsetter å lede an, og samtidig sikre at midlene vi bidrar med går til inkluderende utdanning.

Klikk her for å lese brevet GCE har sendt til Nikolai Astrup

Klikk her for å lese mer om GPE og finansieringskonferansen

Klikk her for å lese mer om hvordan Norges Handikapforbund jobber med inkluderende utdanning

Flere nyheter
 • Sunniva Ørstavik blir ny generalsekretær i NHF
  29. juni 2018
  Sunniva Ørstavik har vært likestillings- og diskrimineringsombud og jobber for tiden i Uloba. I september blir hun generalsekretær i Norges Handikapforbund.
 • Kritisk til endringsforslag om bil
  01. juni 2018
  Regjeringen har foreslått å endre bilstønadsordningen for gruppe 2-biler, og Handikapforbundet har sendt et svært kritisk høringssvar. Forslaget går blant annet ut på å endre dagens låneordning til en tilskuddsordning, noe som kan gjøre bilordningen både dårligere og dyrere.
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  30. mai 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Vi trenger en bedre BPA-ordning
  08. februar 2018
  Flere undersøkelser viser at ordningen brukerstyrt personlig assistanse ikke fungerer etter hensikten. Norges Handikapforbund etterlyser nå en styrking av rettigheten, særlig med tanke på at ordningen må gi muligheter for samfunnsdeltakelse.
 • NHFU inviterer til årets sommeropplevelse
  23. mai 2018
  NHFU har nå sendt ut invitasjoner til årets sommerleir: "Yes we fight and meditate too". Leiren beskrives som "En rå sommeropplevelse over 5 dager."
 • Vi søker etter ny generalsekretær
  07. mai 2018
  Vår nåværende generalsekretær går av med pensjon høsten 2018, og nå ser vi etter en ny, erfaren og inspirerende generalsekretær som kan lede det daglige arbeidet vårt.
Flere artikler