– Vi er veldig skuffet. Vi gjorde det vi kunne for å få endret forslaget, og reagerer på at Sanner og departementet ikke har hørt på advarslene fra oss og fra sterke fagmiljøer, sier forbundsleder Arne Lein, som likevel ikke er overrasket.

- Ingen av signalene vi har fått fra Sanner så langt, har tydet på at han ville endre oppfatning på disse punktene, sier han.

Også FFO og arkitektene mener den nye forskriften er et skritt i feil retning, og at utbyggerne blir vinnerne og boligkjøperne tapere når det lempes på kravene.

Selv om departementet har gjort endringer i forhold til opprinnelig forslag hva gjelder tilgjengelighet på balkonger og kontrastforhold i trapp, betyr forskriften et stort tilbakeslag i arbeidet med å forbedre tilgjengeligheten i norske boliger. Sett i lys av at kun en av ti boliger er tilgjengelige i dag, er dette alvorlig. Funksjonshemmede vil fortsatt måtte streve med å finne en egnet bolig og møte problemer når de skal besøke venner og familie.

- Men vi kommer ikke til å gi oss. Kampen for universell utforming og tilgjengelige boliger skal fortsette med fornyet kraft. Og påvirkningsarbeidet vårt direkte mot byggherrer og boligeiere blir enda viktigere framover, sier Arne Lein.

Vi følger opp med mer informasjon om hva forskriften innebærer over sommeren.

Les mer