Reisebrev fra Genève.

Vår interessepolitiske rådgiver Monica Haugen har skrevet reisebrev fra Genève, og CRPD-høringene der.
28. mars 2019
Første dag av høringen om hvordan Norge håndterer menneskerettighetene til funksjonshemmede er akkurat over. 
Først av alt: medlemmer av CRPD-komiteen er sjokkerte over at norske myndigheter ikke er villige til å inkorporere CRPD inn i norsk lov. Komiteen sier også at Norge er gode på velferdspolitikk - og de poengterer at det er store gap mellom velferd og likestilling. Norge får også kritikk for at de omtaler oss som pasienter og ikke som fullverdige mennesker. Gleder meg til i morgen! Da fortsetter høringen! Er dette banebrytende eller forsetter Norge i samme spor?

Andre dag av høringen er akkurat over, og dagen har vært preget av at #Norge maler livene til funksjonshemmede rosenrøde. Norge fornektet seg ikke, de brukte nesten hele den tiden som de hadde til rådighet, til å beskrive hvor flinke de er og hvor mye penger de øser ut på velferd. Komiteen var kjempe gode, og gjennom oppfølgingsspørsmålene stilte de Norge til veggs. Komiteen har satt seg grundig og systematisk inn i norske forhold og de stiller veldig relevante spørsmål. Norge blir på flere områder filleristet og svarene Norge ga var både ignorante og arrogante. Og til tross for sterk kritikk i går, på hvordan de definerer oss som mennesker, fortsatte de i dag og betegne oss som pasienter, brukere og passive mottakere.
Nå må vi hjem og brette opp erma! Nå starter jobben med å få politikere og forvaltning, i alle ledd, til å følge alle anbefalingene som CRPD-komiteen kommer med #CRPD21
Paradoksalt nok har det akkurat i dag vært avstemning i Stortinget hvorvidt CRPD skal bli inkorporert som en del av menneskerettighetene eller ikke - og så vidt jeg vet så var det kun SV - Sosialistisk Venstreparti, Rødt og kun en representant fra Arbeiderpartiet som stemte for, resten stemte mot.

CRPD-delegasjonen fra interesseorganisasjonene
(CRPD-delegasjonen fra interesseorganisasjonene)
Flere nyheter
 • Stem på en skole for alle
  01. juli 2019
  Mange barn med funksjonsnedsettelser får ikke gå på nærskolen og blir stengt ute fra den utdannelsen de burde få. En viktig årsak er måten norske skolebygg er bygd på.
 • Stem på frihet og selvstendighet
  01. juli 2019
  Når det er hvilken kommune du bor i som avgjør om du får leve et fritt og selvstendig liv, forstår alle at noe er riv ruskende galt.
 • Kalenderen og et nytt nummer av Handikapnytt er på vei til deg!
  19. august 2019
  Nå er Handikapforbundets kalender for 2020 klar. Denne gang har vi valgt engasjement og deltagelse som en rød tråd gjennom kalenderen. Dette er vist med flotte bilder og gode historier hentet fra tidligere utgaver av Handikapnytt.
 • Vil oppheve 67 års-grensen for BPA
  02. juli 2019
  Sylvi Listhaug har foreslått at personer med BPA skal få beholde ordningen etter fylte 67 år. - Et skritt i riktig retning, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik.
 • Bli med på valgkampdugnad!
  01. juli 2019
  Vil du bidra til at politikerne skal fremme en politikk som fører til likestilling og ikke diskriminering? Bli med på dugnad for å sette funksjonshemmedes menneskerettigheter på dagsorden i valgkampen!
 • Uttalelser fra landsmøtet
  17. juni 2019
  Skolen må være for alle, kommunene må ta ansvar for BPA og Norge må sikre likestilling - ikke bare velferd. Landsmøtet 2019 har avgitt tre politiske uttalelser, og vil også hilse til organisasjonen.
Flere artikler