Ødegård med i hjelpemiddelutvalget
Lars Ødegård. Foto: Erik Norrud

Ødegård med i hjelpemiddelutvalget

Lars Ødegård er med i det mye omtalte ekspertutvalget som skal vurdere hjelpemiddelpolitikken fram mot 2017.
11. desember 2015

Sent i november ble det klart at Lars Ødegård, tidligere generalsekretær og forbundsleder, nå spesialrådgiver i Handikapforbundet, er plukket ut til å være med i det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal gjennomgå og vurdere hjelpemiddelpolitikken. I utvalget representerer han ikke organisasjonen, men brukerne av hjelpemidler. Med til sammen 40 års erfaring fra Handikapforbundet, er Ødegårds deltakelse i utvalget er en svært god nyhet for alle som bruker hjelpemidler.

- Jeg skal gjøre mitt til at vi får en enda bedre hjelpemiddelpolitikk i framtiden, sier han i et videointervju på Handikapforbundets facebookside.

Les mer og se intervjuet på Handikapforbundets facebookside.

Les også: Handikapnytts intervju med Lars Ødegård: Lars Ødegård vil ikke være bruker-gissel blant fagekspertene.

Helhetlig gjennomgang

Gjennom regjeringsplattformen forpliktet regjeringen seg til å foreta en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken i løpet av regjeringsperioden. I Stortingsmelding 14 (2014-2015) om kommunereformen presenterte så regjeringen sitt forslag om å gi nye oppgaver til større og mer robuste kommuner. Et av forslagene går ut på å overføre mer ansvar for hjelpemiddelformidlingen til større kommuner. Forslaget har vakt sterk bekymring og skapt store protester fra Handikapforbundet og de andre organisasjonene av funksjonshemmede.
Klikk her for å lese mer om hva Handikapforbundet mener om kommunereformen.

I begynnelsen av juni ble det vedtatt at hjelpemiddelordningen skal utredes før man eventuelt bestemmer å overføre oppgaver fra staten til kommunene, og at det skulle nedsettes et utvalg til denne oppgaven. Sammen med mange andre organisasjoner tok Handikapforbundet til orde for at det var helt avgjørende at brukersiden var representert i utvalget. Les mer.

I slutten av juni ble vi invitert til å komme med forslag til deltakere, og endelig, i slutten av november, fikk vi altså beskjed om at utvalget var satt ned og at Lars Ødegård var en del av det, som representant fra brukersiden.

Utvalgets oppgave er å bruke et år på å lage en rapport basert på en helhetlig gjennomgang av hele hjelpemiddelområdet. Våren 2017 vil forslagene utvalget kommer med bli vurdert og eventuelt bli sendt på høring.

Utvalget

Utvalget skal ledes av professor Arild Hervik ved Møreforsking. I tillegg til at han er forsker med erfaring som leder av en rekke regjeringsoppnevnte utvalg, har han en muskelsykdom som gjør at han har vært rullestolbruker siden 2004.
Klikk her for å lese Handikapnytts intervju med Arild Hervik.

Utvalget består ellers av:

 • Lars Ødegaard
 • Frode Selbo, avdelingsdirektør på NAV Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag
 • Astrid Gramstad, Universitet i Tromsø, ergoterapeut med doktorgrad i hjelpemiddelformidling
 • Lene Conradi, Asker kommune, ordfører og mor til en utviklingshemmet gutt
 • Lone Merethe Solheim, Fylkesmannen i Rogaland
 • Kristin Standal, KS, med velferdsteknologi som spesialitet

Utvalget skal også følges av en referansegruppe som skal være bredt sammensatt av hjelpemiddelbrukere, forvaltere, arbeidslivet, hjelpemiddelleverandører. Referansegruppen skal få mulighet til å gi innspill til utvalgets arbeid fortløpende.

Klikk her for å lese mer om utvalget på Arbeids- og sosialdepartementets nettside

Flere nyheter
 • Statsbudsjettet 2018 - regjeringen vil flytte hjelpemidler til kommunene
  12. oktober 2017
  Forslaget om å overføre hjelpemidler til kommunene dukket opp igjen i regjeringens forslag til neste års statsbudsjett. - Dette vil bety et alvorlig tilbakeskritt for funksjonshemmedes levekår, sier interessepolitisk rådgiver Guri Henriksen i NHF.
 • Hva koster det å være funksjonshemmet?
  03. august 2017
  Vår rapport viser at ekstrakostnadene mange funksjonshemmede har, gjør at hverdagen blir en kamp for å få økonomien til å gå rundt.
 • NHFs interessepolitiske program
  04. oktober 2017
  Det interessepolitiske programmet vårt, som forteller hva vi mener om samfunnsområder og saker som betyr mye for funksjonshemmedes levekår og hverdag, er nå ferdig.
 • Ny strategi #sammenomennytid
  01. september 2017
  På landsmøtet 2017 vedtok Norges Handikapforbund en strategi som skal gi ny giv og en kursendring.
 • Vinnvinn - nytt lotteri
  29. september 2017

  VINNVINN er Norges Handikapforbunds nye lotteri og erstatter QUICK-loddene som vi har hatt før.

 • Innspill til den nye regjeringen
  19. september 2017
  I forkant av regjeringsforhandlingene har vi sendt de borgerlige partiene et innspill om saker vi mener må prioriteres i den nye regjeringsplattformen.
Flere artikler