Ødegård med i hjelpemiddelutvalget
Lars Ødegård. Foto: Erik Norrud

Ødegård med i hjelpemiddelutvalget

Lars Ødegård er med i det mye omtalte ekspertutvalget som skal vurdere hjelpemiddelpolitikken fram mot 2017.
11. desember 2015

Sent i november ble det klart at Lars Ødegård, tidligere generalsekretær og forbundsleder, nå spesialrådgiver i Handikapforbundet, er plukket ut til å være med i det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal gjennomgå og vurdere hjelpemiddelpolitikken. I utvalget representerer han ikke organisasjonen, men brukerne av hjelpemidler. Med til sammen 40 års erfaring fra Handikapforbundet, er Ødegårds deltakelse i utvalget er en svært god nyhet for alle som bruker hjelpemidler.

- Jeg skal gjøre mitt til at vi får en enda bedre hjelpemiddelpolitikk i framtiden, sier han i et videointervju på Handikapforbundets facebookside.

Les mer og se intervjuet på Handikapforbundets facebookside.

Les også: Handikapnytts intervju med Lars Ødegård: Lars Ødegård vil ikke være bruker-gissel blant fagekspertene.

Helhetlig gjennomgang

Gjennom regjeringsplattformen forpliktet regjeringen seg til å foreta en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken i løpet av regjeringsperioden. I Stortingsmelding 14 (2014-2015) om kommunereformen presenterte så regjeringen sitt forslag om å gi nye oppgaver til større og mer robuste kommuner. Et av forslagene går ut på å overføre mer ansvar for hjelpemiddelformidlingen til større kommuner. Forslaget har vakt sterk bekymring og skapt store protester fra Handikapforbundet og de andre organisasjonene av funksjonshemmede.
Klikk her for å lese mer om hva Handikapforbundet mener om kommunereformen.

I begynnelsen av juni ble det vedtatt at hjelpemiddelordningen skal utredes før man eventuelt bestemmer å overføre oppgaver fra staten til kommunene, og at det skulle nedsettes et utvalg til denne oppgaven. Sammen med mange andre organisasjoner tok Handikapforbundet til orde for at det var helt avgjørende at brukersiden var representert i utvalget. Les mer.

I slutten av juni ble vi invitert til å komme med forslag til deltakere, og endelig, i slutten av november, fikk vi altså beskjed om at utvalget var satt ned og at Lars Ødegård var en del av det, som representant fra brukersiden.

Utvalgets oppgave er å bruke et år på å lage en rapport basert på en helhetlig gjennomgang av hele hjelpemiddelområdet. Våren 2017 vil forslagene utvalget kommer med bli vurdert og eventuelt bli sendt på høring.

Utvalget

Utvalget skal ledes av professor Arild Hervik ved Møreforsking. I tillegg til at han er forsker med erfaring som leder av en rekke regjeringsoppnevnte utvalg, har han en muskelsykdom som gjør at han har vært rullestolbruker siden 2004.
Klikk her for å lese Handikapnytts intervju med Arild Hervik.

Utvalget består ellers av:

 • Lars Ødegaard
 • Frode Selbo, avdelingsdirektør på NAV Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag
 • Astrid Gramstad, Universitet i Tromsø, ergoterapeut med doktorgrad i hjelpemiddelformidling
 • Lene Conradi, Asker kommune, ordfører og mor til en utviklingshemmet gutt
 • Lone Merethe Solheim, Fylkesmannen i Rogaland
 • Kristin Standal, KS, med velferdsteknologi som spesialitet

Utvalget skal også følges av en referansegruppe som skal være bredt sammensatt av hjelpemiddelbrukere, forvaltere, arbeidslivet, hjelpemiddelleverandører. Referansegruppen skal få mulighet til å gi innspill til utvalgets arbeid fortløpende.

Klikk her for å lese mer om utvalget på Arbeids- og sosialdepartementets nettside

Flere nyheter
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  30. mai 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Overraskende skuffende budsjett
  08. oktober 2018
  Likestilingsløftet glimret med sitt fravær når statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram. Stikkordene i år er: store ord, lite innehold og manglende reell satsning.
 • Støtt arbeidet for en tilgjengelig skole
  01. november 2018
  80% av grunnskolene i Norge ikke er tilgjengelige for mange barn med funksjonsnedsettelser. Dette er ikke akseptabelt, og årets julekampanje handler om dette.
 • Stor BPA-seier
  21. november 2018
  KRF og regjeringen er nå enige om at BPA skal utredes!
 • OXLO-prisen til funkis for første gang
  16. november 2018
  Vi gratulerer Sadia Jabeen Iqbal, NHFU-medlem og leder av NHFUs minoritetsprosjekt med OXLO-prisen. Hun har fått den for sitt enormt viktige arbeidet for at funksjonshemmet minoritetsungdom skal være en del av samfunnslivet.
 • NHF er frivillighetssektorens beste arbeidsplass
  15. november 2018
  Norges Handikapforbund ble i dag kåret til «beste arbeidsplass i frivillig sektor» av rådgivingsselskapet Great Place to Work®.
Flere artikler