Ødegård med i hjelpemiddelutvalget
Lars Ødegård. Foto: Erik Norrud

Ødegård med i hjelpemiddelutvalget

Lars Ødegård er med i det mye omtalte ekspertutvalget som skal vurdere hjelpemiddelpolitikken fram mot 2017.
11. desember 2015

Sent i november ble det klart at Lars Ødegård, tidligere generalsekretær og forbundsleder, nå spesialrådgiver i Handikapforbundet, er plukket ut til å være med i det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal gjennomgå og vurdere hjelpemiddelpolitikken. I utvalget representerer han ikke organisasjonen, men brukerne av hjelpemidler. Med til sammen 40 års erfaring fra Handikapforbundet, er Ødegårds deltakelse i utvalget er en svært god nyhet for alle som bruker hjelpemidler.

- Jeg skal gjøre mitt til at vi får en enda bedre hjelpemiddelpolitikk i framtiden, sier han i et videointervju på Handikapforbundets facebookside.

Les mer og se intervjuet på Handikapforbundets facebookside.

Les også: Handikapnytts intervju med Lars Ødegård: Lars Ødegård vil ikke være bruker-gissel blant fagekspertene.

Helhetlig gjennomgang

Gjennom regjeringsplattformen forpliktet regjeringen seg til å foreta en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken i løpet av regjeringsperioden. I Stortingsmelding 14 (2014-2015) om kommunereformen presenterte så regjeringen sitt forslag om å gi nye oppgaver til større og mer robuste kommuner. Et av forslagene går ut på å overføre mer ansvar for hjelpemiddelformidlingen til større kommuner. Forslaget har vakt sterk bekymring og skapt store protester fra Handikapforbundet og de andre organisasjonene av funksjonshemmede.
Klikk her for å lese mer om hva Handikapforbundet mener om kommunereformen.

I begynnelsen av juni ble det vedtatt at hjelpemiddelordningen skal utredes før man eventuelt bestemmer å overføre oppgaver fra staten til kommunene, og at det skulle nedsettes et utvalg til denne oppgaven. Sammen med mange andre organisasjoner tok Handikapforbundet til orde for at det var helt avgjørende at brukersiden var representert i utvalget. Les mer.

I slutten av juni ble vi invitert til å komme med forslag til deltakere, og endelig, i slutten av november, fikk vi altså beskjed om at utvalget var satt ned og at Lars Ødegård var en del av det, som representant fra brukersiden.

Utvalgets oppgave er å bruke et år på å lage en rapport basert på en helhetlig gjennomgang av hele hjelpemiddelområdet. Våren 2017 vil forslagene utvalget kommer med bli vurdert og eventuelt bli sendt på høring.

Utvalget

Utvalget skal ledes av professor Arild Hervik ved Møreforsking. I tillegg til at han er forsker med erfaring som leder av en rekke regjeringsoppnevnte utvalg, har han en muskelsykdom som gjør at han har vært rullestolbruker siden 2004.
Klikk her for å lese Handikapnytts intervju med Arild Hervik.

Utvalget består ellers av:

 • Lars Ødegaard
 • Frode Selbo, avdelingsdirektør på NAV Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag
 • Astrid Gramstad, Universitet i Tromsø, ergoterapeut med doktorgrad i hjelpemiddelformidling
 • Lene Conradi, Asker kommune, ordfører og mor til en utviklingshemmet gutt
 • Lone Merethe Solheim, Fylkesmannen i Rogaland
 • Kristin Standal, KS, med velferdsteknologi som spesialitet

Utvalget skal også følges av en referansegruppe som skal være bredt sammensatt av hjelpemiddelbrukere, forvaltere, arbeidslivet, hjelpemiddelleverandører. Referansegruppen skal få mulighet til å gi innspill til utvalgets arbeid fortløpende.

Klikk her for å lese mer om utvalget på Arbeids- og sosialdepartementets nettside

Flere nyheter
 • Inviterer til dialog for å bedre BPA-ordningen
  08. februar 2018
  Flere undersøkelser viser at ordningen brukerstyrt personlig assistanse ikke fungerer etter hensikten. Tirsdag 27. februar arrangerer Handikapforbundet et BPA-seminar der hensikten er å drøfte hvordan ordningen kan bli bedre.
 • Midlertidige jobber får ikke funksjonshemmede i jobb
  15. februar 2018
  En ny rapport viser at økt bruk av midlertidige ansettelser ikke bidrar til at funksjonshemmede kommer i jobb. Nå er arbeidsmiljøloven oppe i Stortinget på nytt og Handikapforbundet foreslår flere viktige tiltak.
 • Ny diskrimineringslov og klageinstans
  19. januar 2018
  Nå gjelder den nye likestillings– og diskrimineringsloven, og det er diskrimineringsnemnda som skal behandle klager. Her får du oversikt over viktige endringer i loven og hvordan du kan gå fram for å klage.
 • Har du fått medlemskontingenten?
  16. januar 2018
  Nå skal alle medlemmene våre ha fått årets medlemskontingent i posten. Hvert eneste medlem er viktig for oss, så vi håper at flest mulig vil bli med oss videre!
 • 1. mars er det slutt på ferjerabatten for NAV-biler
  22. februar 2018
  Rabattordningen på ferjer for biler kjøpt med støtte fra NAV opphører 1. mars. Vegvesenet begrunner endringen med at rabattordningen blir teknisk krevende når autopass innføres på ferjene. Arne Lein mener begrunnelsen bygger på en objektiv feil, noe han har påpekt i et brev til Vegvesenet.
 • Lyse utsikter for hjelpemiddelformidlingen
  31. januar 2018
  Vil framtidens hjelpemiddelordning preges av enklere formidling og mer brukermedvirkning enn i dag? Svaret kan være ja, etter at Stortinget tirsdag vedtok å be regjeringen sørge for flere forbedringer på hjelpemiddelområdet.
Flere artikler